De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De waarheid van gisteren is de onzekerheid van vandaag

Een praktijkonderzoek naar het stimuleren van een kritische denkhouding van leerlingen in groep 5 van

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De waarheid van gisteren is de onzekerheid van vandaag

Een praktijkonderzoek naar het stimuleren van een kritische denkhouding van leerlingen in groep 5 van

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De huidige kennismaatschappij vereist andere vaardigheden van de samenleving dan voorheen. Deze vaardigheden, bestaande uit samenwerken, communiceren, ICT geletterdheid, creativiteit, kritisch denken en probleemoplosvaardigheden, worden de 21St Century Skills genoemd (Voogt, 2012). Deze vaardigheden bieden burgers de mogelijkheid flexibel op veranderingen in te gaan, wat die veranderingen dan ook mogen zijn (Oetelaar, 2012). ‘De waarheid van gisteren is de onzekerheid van vandaag’ betreft een praktijkonderzoek naar het verbeteren van één van de 21St Century Skills in het primair onderwijs: kritisch denken.
Dit roept de vraag op hoe we het primair onderwijs zodanig kunnen inrichten dat de vaardigheid ‘kritisch denken’ kan worden aangeleerd. De volgende onderzoeksvraag wordt hierom geformuleerd: ‘’Welke factoren leiden tot het ontwikkelen van een kritische denkhouding bij leerlingen?’’ Aan de hand van een literatuuronderzoek kwamen een aantal factoren naar voren. Uiteindelijk is er gekozen voor één stimulerende factor van kritisch denken: het ter discussie stellen van zaken en bronnen. De bijbehorende innovatieve oplossing betreft filosoferende kringgesprekken.
Uit de literatuur blijkt dat kritisch denken een voorwaarde is voor divergent denken, het vermogen om verschillende oplossingen te bedenken voor een probleem (Delnooz, 2012). Binnen dit onderzoek wordt er naast het meten van kritisch denken, ook gemeten of het divergent denken hierdoor automatisch verbetert wordt.
Gedurende acht weken is in de experimentele conditie de innovatieve oplossing uitgevoerd. Aan de hand van een voor- en nameting is bepaald in hoeverre de innovatieve oplossing het kritisch denken bij de leerlingen heeft bevorderd. Naast de experimentele conditie is er een controleconditie aangewezen om de betrouwbaarheid te waarborgen. Binnen deze conditie is geen innovatieve oplossing uitgevoerd, wel is er door deze conditie deelgenomen aan de voor- en nameting.
Uit de resultaten blijkt geen significant verschil tussen de voor- en nameting van kritisch denken. Een significant verschil blijkt wel tussen de voor- en nameting van divergent denken. Hoewel uit de literatuur blijkt dat deze twee vaardigheden aan elkaar gepaard zijn, waarbij het kritisch denken een voorwaarde is voor divergent denken, wijzen de resultaten van dit onderzoek in een andere richting.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingPABO Academie voor Pedagogisch Onderwijs
PartnersKBS De Zandberg
Datum2013-11-10
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk