De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Voor de geraniums

naarEen onderzoek naarEen onderzoek naarEen onderzoek naarEen onderzoek naarEen onderzoek naarEen onderzoek naarEen onderzoek naarEen onderzoek naar Een onderzoek naarEen onderzoek naarEen onderzoek naarEen onderzoek naarEen onderzoek naarEen onderzoek naar de factorenfactoren factorenfactorenfactoren factoren diediedie door zelfstandig wonende 75door zelfstandig wonende 75door zelfstandig wonende 75door zelfstandig wonende 75 door zelfstandig wonende 75door zelfstandig wonende 75door zelfstandig wonende 75door zelfstandig wonende 75door zelfstandig wonende 75 door zelfstandig wonende 75 door zelfstandig wonende 75door zelfstandig wonende 75door zelfstandig wonende 75door zelfstandig wonende 75door zelfstandig wonende 75door zelfstandig wonende 75door zelfstandig wonende 75door zelfstandig wonende 75door zelfstandig wonende 75door zelfstandig wonende 75door zelfstandig wonende 75door zelfstandig wonende 75door zelfstandig wonende 75door zelfstandig wonende 75-plussersplussersplussersplussers uit de gemeente Sintuit de gemeente Sintuit de gemeente Sintuit de gemeente Sintuit de gemeente Sintuit de gemeente Sintuit de gemeente Sintuit de gemeente Sintuit de gemeente Sintuit de gemeente Sint uit de gemeente Sintuit de gemeente Sintuit de gemeente Sintuit de gemeente Sintuit de gemeente Sintuit de gemeente Sintuit de gemeente Sintuit de gemeente Sintuit de gemeente Sint-MichielsgestelMichielsgestelMichielsgestel MichielsgestelMichielsgestelMichielsgestelMichielsgestel MichielsgestelMichielsgestel MichielsgestelMichielsgestel als van invloed worden ervaren op hun maatschappelijke betrokkenheid. als van invloed worden ervaren op hun maatschappelijke betrokkenheid. als van invloed worden ervaren op hun maatschappelijke betrokkenheid.als van invloed worden ervaren op hun maatschappelijke betrokkenheid. als van invloed worden ervaren op hun maatschappelijke betrokkenheid.als van invloed worden ervaren op hun maatschappelijke betrokkenheid.als van invloed worden ervaren op hun maatschappelijke betrokkenheid.als van invloed worden ervaren op hun maatschappelijke betrokkenheid.als van invloed worden ervaren op hun maatschappelijke betrokkenheid.als van invloed worden ervaren op hun maatschappelijke betrokkenheid.als van invloed worden ervaren op hun maatschappelijke betrokkenheid.als van invloed worden ervaren op hun maatschappelijke betrokkenheid.als van invloed worden ervaren op hun maatschappelijke betrokkenheid.als van invloed worden ervaren op hun maatschappelijke betrokkenheid.als van invloed worden ervaren op hun maatschappelijke betrokkenheid.als van invloed worden ervaren op hun maatschappelijke betrokkenheid. als van invloed worden ervaren op hun maatschappelijke betrokkenheid.als van invloed worden ervaren op hun maatschappelijke betrokkenheid.als van invloed worden ervaren op hun maatschappelijke betrokkenheid.als van invloed worden ervaren op hun maatschappelijke betrokkenheid.als van invloed worden ervaren op hun maatschappelijke betrokkenheid. als van invloed worden ervaren op hun maatschappelijke betrokkenheid. als van invloed worden ervaren op hun maatschappelijke betrokkenheid.als van invloed worden ervaren op hun maatschappelijke betrokkenheid.als van invloed worden ervaren op hun maatschappelijke betrokkenheid.als van invloed worden ervaren op hun maatschappelijke betrokkenheid.als van invloed worden ervaren op hun maatschappelijke betrokkenheid.als van invloed worden ervaren op hun maatschappelijke betrokkenheid.als van invloed worden ervaren op hun maatschappelijke betrokkenheid.als van invloed worden ervaren op hun maatschappelijke betrokkenheid.als van invloed worden ervaren op hun maatschappelijke betrokkenheid. als van invloed worden ervaren op hun maatschappelijke betrokkenheid. als van invloed worden ervaren op hun maatschappelijke betrokkenheid.als van invloed worden ervaren op hun maatschappelijke betrokkenheid. als van invloed worden ervaren op hun maatschappelijke betrokkenheid.als van invloed worden ervaren op hun maatschappelijke betrokkenheid.als van invloed worden ervaren op hun maatschappelijke betrokkenheid.als van invloed worden ervaren op hun maatschappelijke betrokkenheid. als van invloed worden ervaren op hun maatschappelijke betrokkenheid.als van invloed worden ervaren op hun maatschappelijke betrokkenheid.als van invloed worden ervaren op hun maatschappelijke betrokkenheid.als van invloed worden ervaren op hun maatschappelijke betrokkenheid. als van invloed worden ervaren op hun maatschappelijke betrokkenheid.als van invloed worden ervaren op hun maatschappelijke betrokkenheid.als van invloed worden ervaren op hun maatschappelijke betrokkenheid.als van invloed worden ervaren op hun maatschappelijke betrokkenheid.als van invloed worden ervaren op hun maatschappelijke betrokkenheid.als van invloed worden ervaren op hun maatschappelijke betrokkenheid.als van invloed worden ervaren op hun maatschappelijke betrokkenheid.als van invloed worden ervaren op hun maatschappelijke betrokkenheid.als

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Voor de geraniums

naarEen onderzoek naarEen onderzoek naarEen onderzoek naarEen onderzoek naarEen onderzoek naarEen onderzoek naarEen onderzoek naarEen onderzoek naar Een onderzoek naarEen onderzoek naarEen onderzoek naarEen onderzoek naarEen onderzoek naarEen onderzoek naar de factorenfactoren factorenfactorenfactoren factoren diediedie door zelfstandig wonende 75door zelfstandig wonende 75door zelfstandig wonende 75door zelfstandig wonende 75 door zelfstandig wonende 75door zelfstandig wonende 75door zelfstandig wonende 75door zelfstandig wonende 75door zelfstandig wonende 75 door zelfstandig wonende 75 door zelfstandig wonende 75door zelfstandig wonende 75door zelfstandig wonende 75door zelfstandig wonende 75door zelfstandig wonende 75door zelfstandig wonende 75door zelfstandig wonende 75door zelfstandig wonende 75door zelfstandig wonende 75door zelfstandig wonende 75door zelfstandig wonende 75door zelfstandig wonende 75door zelfstandig wonende 75door zelfstandig wonende 75-plussersplussersplussersplussers uit de gemeente Sintuit de gemeente Sintuit de gemeente Sintuit de gemeente Sintuit de gemeente Sintuit de gemeente Sintuit de gemeente Sintuit de gemeente Sintuit de gemeente Sintuit de gemeente Sint uit de gemeente Sintuit de gemeente Sintuit de gemeente Sintuit de gemeente Sintuit de gemeente Sintuit de gemeente Sintuit de gemeente Sintuit de gemeente Sintuit de gemeente Sint-MichielsgestelMichielsgestelMichielsgestel MichielsgestelMichielsgestelMichielsgestelMichielsgestel MichielsgestelMichielsgestel MichielsgestelMichielsgestel als van invloed worden ervaren op hun maatschappelijke betrokkenheid. als van invloed worden ervaren op hun maatschappelijke betrokkenheid. als van invloed worden ervaren op hun maatschappelijke betrokkenheid.als van invloed worden ervaren op hun maatschappelijke betrokkenheid. als van invloed worden ervaren op hun maatschappelijke betrokkenheid.als van invloed worden ervaren op hun maatschappelijke betrokkenheid.als van invloed worden ervaren op hun maatschappelijke betrokkenheid.als van invloed worden ervaren op hun maatschappelijke betrokkenheid.als van invloed worden ervaren op hun maatschappelijke betrokkenheid.als van invloed worden ervaren op hun maatschappelijke betrokkenheid.als van invloed worden ervaren op hun maatschappelijke betrokkenheid.als van invloed worden ervaren op hun maatschappelijke betrokkenheid.als van invloed worden ervaren op hun maatschappelijke betrokkenheid.als van invloed worden ervaren op hun maatschappelijke betrokkenheid.als van invloed worden ervaren op hun maatschappelijke betrokkenheid.als van invloed worden ervaren op hun maatschappelijke betrokkenheid. als van invloed worden ervaren op hun maatschappelijke betrokkenheid.als van invloed worden ervaren op hun maatschappelijke betrokkenheid.als van invloed worden ervaren op hun maatschappelijke betrokkenheid.als van invloed worden ervaren op hun maatschappelijke betrokkenheid.als van invloed worden ervaren op hun maatschappelijke betrokkenheid. als van invloed worden ervaren op hun maatschappelijke betrokkenheid. als van invloed worden ervaren op hun maatschappelijke betrokkenheid.als van invloed worden ervaren op hun maatschappelijke betrokkenheid.als van invloed worden ervaren op hun maatschappelijke betrokkenheid.als van invloed worden ervaren op hun maatschappelijke betrokkenheid.als van invloed worden ervaren op hun maatschappelijke betrokkenheid.als van invloed worden ervaren op hun maatschappelijke betrokkenheid.als van invloed worden ervaren op hun maatschappelijke betrokkenheid.als van invloed worden ervaren op hun maatschappelijke betrokkenheid.als van invloed worden ervaren op hun maatschappelijke betrokkenheid. als van invloed worden ervaren op hun maatschappelijke betrokkenheid. als van invloed worden ervaren op hun maatschappelijke betrokkenheid.als van invloed worden ervaren op hun maatschappelijke betrokkenheid. als van invloed worden ervaren op hun maatschappelijke betrokkenheid.als van invloed worden ervaren op hun maatschappelijke betrokkenheid.als van invloed worden ervaren op hun maatschappelijke betrokkenheid.als van invloed worden ervaren op hun maatschappelijke betrokkenheid. als van invloed worden ervaren op hun maatschappelijke betrokkenheid.als van invloed worden ervaren op hun maatschappelijke betrokkenheid.als van invloed worden ervaren op hun maatschappelijke betrokkenheid.als van invloed worden ervaren op hun maatschappelijke betrokkenheid. als van invloed worden ervaren op hun maatschappelijke betrokkenheid.als van invloed worden ervaren op hun maatschappelijke betrokkenheid.als van invloed worden ervaren op hun maatschappelijke betrokkenheid.als van invloed worden ervaren op hun maatschappelijke betrokkenheid.als van invloed worden ervaren op hun maatschappelijke betrokkenheid.als van invloed worden ervaren op hun maatschappelijke betrokkenheid.als van invloed worden ervaren op hun maatschappelijke betrokkenheid.als van invloed worden ervaren op hun maatschappelijke betrokkenheid.als

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Nederland vergrijst. De grijze druk neemt hierdoor toe en de zorgvraag wordt groter. Dit heeft gevolgen voor de economie. In 2015 is de participatiewet WMO ingevoerd. De nadruk ligt op zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid van de burger. Eigen initiatief is van belang. Voor sommige ouderen is dit lastig te bewerkstelligen. De verwachting is dat het aantal eenzame en kwetsbare ouderen zal groeien. Maatschappelijke betrokkenheid onder ouderen is van belang voor de samenleving, het kan eenzaamheid verminderen en verhoogt het welzijn van ouderen. Met het oog op de toenemende vergrijzing en grijze druk zal dit belang alleen maar toenemen. Om inzicht te verkrijgen over en in de factoren die door zelfstandig wonende 75-plussers woonachtig in de gemeente Sint-Michielsgestel, een gemeente die aan vergrijzing onderhevig is, als van invloed worden ervaren op hun maatschappelijke betrokkenheid is kwalitatief onderzoek verricht. Inzicht over deze factoren kan bijdragen aan het ontwikkelen van interventies die de maatschappelijke betrokkenheid van (toekomstige) ouderen in de gemeente Sint-Michielsgestel en mogelijk ook in andere gemeentes in Nederland verhogen. De opdrachtgever van het onderzoek is het Avans Hogeschool lectoraat Active Ageing. KBO-Brabant, partner van het lectoraat, heeft haar netwerk beschikbaar gesteld om respondenten te werven. De centrale vraagstelling van dit onderzoek luidt als volgt: Welke factoren ervaren zelfstandig wonende 75-plussers in de gemeente Sint-Michielsgestel als van invloed op hun maatschappelijke betrokkenheid? Om antwoord te krijgen op de hoofdvraag zijn drie deelvragen opgesteld. De eerste deelvraag is beantwoord middels literatuuronderzoek en geeft inzicht over wat in de literatuur geschreven is over factoren die van invloed zijn op de maatschappelijke betrokkenheid van ouderen. De tweede en derde deelvraag zijn beantwoord middels half gestructureerde interviews. Om het meetinstrument te ontwikkelen is een gedegen operationalisatie uitgevoerd. De operationalisatie is gedaan op basis van de probleemanalyse en de eerste deelvraag. De interviews zijn afgenomen onder elf zelfstandig wonende 75-plussers woonachtig in de gemeente Sint-Michielsgestel. Deelvraag twee en drie laten zien welke factoren als belemmerend of bevorderend worden ervaren door de respondenten. De data van de interviews is vervolgens geanalyseerd door middel van open, axiaal en selectief coderen. Uit het literatuuronderzoek zijn diverse factoren naar voren gekomen die van invloed zijn op de maatschappelijke betrokkenheid van ouderen. Het gaat om factoren met betrekking tot individuele karakteristieken, middelen, sociale context, sociale integratie en sociale rollen. Uit de interviews zijn diverse bevorderende factoren naar voren gekomen. Slechts enkele factoren werden door de respondenten als belemmerend ervaren. Uit de interviews is gebleken dat de ervaring van ouderen omtrent factoren die van invloed zijn op maatschappelijke betrokkenheid gedeeltelijk maar niet geheel overeenkomt met de factoren uit de geraadpleegde literatuur. Tevens is gebleken dat ervaringen over welke factoren van invloed zijn met betrekking tot maatschappelijke betrokkenheid tussen ouderen onderling kunnen verschillen. Tijdens de interviews zijn ook factoren genoemd die niet uit de literatuur naar voren kwamen, namelijk opvoeding en karakter. Tot slot komt uit zowel de literatuur als de interviews naar voren dat met name het netwerk een belangrijke factor lijkt te zijn voor ouderen met betrekking tot maatschappelijke betrokkenheid. De betrouwbaarheid en validiteit zijn verhoogd door gebruik te maken van een getrianguleerd ontwerp. Ook gedeeltelijke standaardisering, peer examination en het bereiken van data-saturatie dragen bij aan de betrouwbaarheid en validiteit. Een kanttekening bij het onderzoek is onder andere dat de afspiegeling van de populatie mogelijk niet geheel representatief is door de selectie van respondenten. Ook kan de vraag worden gesteld in hoeverre mantelzorg binnen de term maatschappelijke betrokkenheid past zoals geformuleerd in dit onderzoek, daar dit niet altijd als vrijwillig wordt ervaren. Eveneens is uit het onderzoek naar voren gekomen dat de term “belemmerend” mogelijk niet aansluit bij de beleving of de woordenschat van de doelgroep. Naar aanleiding van het onderzoek zijn aanbevelingen geformuleerd voor het lectoraat, KBO-Brabant en andere vrijwilligersorganisaties en maatschappelijk werkers in de betreffende gemeente. Ook is een algemene aanbeveling toegevoegd. Aanbevelingen zijn onder andere: vervolgonderzoek en een directe benadering van potentiële vrijwilligers. De aanbevelingen kunnen leiden tot aanvullend inzicht en kennis of direct bijdragen aan het verhogen van maatschappelijke betrokkenheid onder ouderen. Eén van de aanbeveling, het verspreiden van kennis middels een wetenschappelijke poster, is uitgewerkt tot een beroepsproduct en overgedragen aan het lectoraat.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
LectoraatLectoraat Active Ageing
PartnersAvans Hogeschool
Datum2018-05-28
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk