De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Opbrengstgericht werken bij kleuters?

Een onderzoek naar opbrengstgerichte instructie voor meetkunde in groep 1/2

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Opbrengstgericht werken bij kleuters?

Een onderzoek naar opbrengstgerichte instructie voor meetkunde in groep 1/2

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Doel: Het doel van dit onderzoek is het verhogen van de opbrengsten voor rekenen in groep 1/2 en dan met name voor het domein meetkunde. Er wordt onderzocht of de opbrengsten omhoog gaan door beeldende vorming in te zetten als middel om aan de doelen van meetkunde te werken. Methode: De meetkunde-doelen worden beschreven aan de hand van onderdelen in het vormgevingsproces. De doelen en middelen worden optimaal op elkaar afgestemd. In dit onderzoek is gewerkt met een experimentele conditie (N=11) en een controleconditie (N=11). De experimentele conditie betreft alle leerlingen uit dezelfde groep 2 en de controleconditie betreft een samengestelde groep leerlingen uit de andere groepen 2. Er is een voor- en een nameting gedaan. De leerlingen hebben twaalf vragen beantwoord in de categorie meetkunde (vraag 37 t/m 48) van CITO Rekenen Voor Kleuters M2. Resultaten: Beide groepen toonden een significante verbetering, waarbij de gemiddelde vooruitgang van de experimentele conditie hoger is dan de gemiddelde vooruitgang van de controleconditie. Conclusie: Het is onzeker wat de effecten zijn geweest van het inzetten van beeldende vorming als middel bij meetkunde, omdat beide groepen een significant verschil laten zien. De gemiddelde vooruitgang van de experimentele conditie is wel hoger dan de gemiddelde vooruitgang van de controleconditie.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingLeraar Basisonderwijs
AfdelingPABO Academie voor Pedagogisch Onderwijs
Datum2014-06-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk