De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Meten is weten! - De validatie van de natrium-, kalium- en chloridebepalingen op het Modular systeem (Roche/Hitachi systems)

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Meten is weten! - De validatie van de natrium-, kalium- en chloridebepalingen op het Modular systeem (Roche/Hitachi systems)

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Samenvatting
Dit rapport beschrijft de evaluatie van de uitvoeringseigenschappen van de kwantitatieve bepaling van natrium-, kalium- en chlorideconcentraties (ISE-module) op het Modular systeem (Roche/Hitachi systems). Deze methode is geschikt voor zowel serum- als urinesamples. Het doel van deze validatie is om te achterhalen of de uitvoeringseigenschappen van de bepalingen geschikt zijn voor routinematig gebruik in het laboratorium. De volgende eigenschappen zijn geëvalueerd voor deze analytische methoden: accuracy (juistheid), precisie, reportable range (rapporteerbaar bereik), Lower Limit of Quantification (LLOQ, laagst detecteerbare waarde), reference range (referentiebereik), carry-over en sensitiviteit. Bij al deze criteria is voldaan aan de waarden opgegeven in de kitbijsluiter en/of de criteria vastgesteld door Eurofins Medinet B.V.. Uit de validatie is dus gebleken dat alle criteria acceptabel zijn. Geconcludeerd kan worden dat de natrium-, kalium- en chloridebepalingen op het Modular systeem geschikt zijn voor routinematig gebruik.
Naast de validatiecriteria die hierboven zijn weergegeven is er ook gekeken naar de stabiliteit van natrium, kalium en chloride in serum en urine bij ±20°C (kamertemperatuur), 4-8°C (koelkast) en -20°C (vriezer). Hieruit is gebleken dat stabiliteit gedurende 7 dagen acceptabel is bij ±20°C én 4-8°C. Bij -20°C is de stabiliteit acceptabel bij opslag gedurende 4 maanden voor urine en gedurende 5 maanden voor serum. Voor urine dient de stabiliteit bij -20°C gedurende 5 en 6 maanden nog bepaald te worden. Hetzelfde geldt voor 6 maanden voor serum.

Summary
This report describes the evaluation of the performance characteristics of the quantitative measurement of Sodium, Potassium and Chloride using the Modular system (Roche/Hitachi systems). This method is applicable on serum and urine. The purpose of this validation was to verify that the analytical method performance characteristics prove the method suitable for routine use in the laboratory. The following performance characteristics were evaluated for these Clinical Laboratory Analytical Methods: accuracy, precision, reportable range, Lower Limit of Quantification (LLOQ), reference range, carry-over and sensitivity. All these characteristics meet the manufacturer's kit insert and/or meet the criteria determined by Eurofins Medinet B.V.. So the validation confirms acceptable performance for all criteria evaluated. The Sodium, Potassium and Chloride measurements on the Modular System are therefore accepted as suitable for routine use.
Beside above described performance characteristics we also determined the stability of Sodium, Potassium and Chloride in serum and urine at ± 20°C (roomtemperature), 4-8°C (fridge) and -20°C (freezer). During 7 days, the stability is acceptable at ± 20°C and 4-8°C. At -20°C, the stability is acceptable for 4 months in urine, and during 5 months in serum. In the future, we have to determine the stability in urine during 5 and 6 monts of storage by -20°C. Also the stability in serum during 6 months should be evaluated.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingATGM Academie voor de technologie van Gezondheid en Milieu
PartnersEurofins Medinet B.V. te Breda
Jaar2009
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk