De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Studie naar maatschappelijke participatiebarrières en -kansen van Marokkaanse mannen tussen de 40-60 jaar in Amsterdam Nieuw-West.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Studie naar maatschappelijke participatiebarrières en -kansen van Marokkaanse mannen tussen de 40-60 jaar in Amsterdam Nieuw-West.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In opdracht van Impuls, een welzijnsorganisaties in Amsterdam Nieuw-West, is er onderzoek verricht naar de lage maatschappelijke participatie onder Marokkaanse mannen. Hierbij stond de volgende probleemstelling centraal: Welke interne en/of externe factoren belemmeren, blokkeren of bevorderen maatschappelijke participatie van Marokkaanse mannen (40-60 jaar) in Amsterdam Nieuw-West? En welke (beleidsmatige) aanbevelingen kunnen gemaakt worden om met deze factoren om te gaan?
De doelstelling van het onderzoek is om voor 9 juni 2010, onderzoek te doen naar interne en/of externe factoren, die de maatschappelijke participatie van Marokkaanse mannen (40-60) jaar in Amsterdam Nieuw-West kunnen belemmeren, blokkeren of bevorderen. Daarnaast worden er aanbevelingen gegeven rondom hoe Impuls dient om te gaan met deze factoren.
De kern van het onderzoeksrapport bestaat uit vijf hoofdstukken. In hoofdstuk een wordt het onderzoeksplan beschreven (aanleiding, probleemstellig, doelstelling, onderzoeksvragen en onderzoeksverantwoording). Het daarop volgende hoofdstuk geeft een beschrijving van de lokale situatie waarin de mannen zich bevinden (wijkkenmerken, bevolkingsamenstelling en aanwezige projecten die zich al richten op de bevordering van de maatschappelijke participatie). Nadat de lokale situatie is beschreven wordt er in hoofdstuk drie gestart met de resultaten van het onderzoek.
In aansluiting op de probleemstelling wijst het onderzoek uit dat er sprake is van zes "barrières" (oorzaken van het beleidsprobleem). Dit zijn: referentiekader/afkomst, educatie, psychische omstandigheden, lichamelijke omstandigheden, negatieve externe beeldvorming en groepsdruk. Uit deze "hoofdbarrières" volgen andere barrières, de zogeheten "subbarrières", die op hun beurt invloed uitoefenen op het beleidsprobleem. In veel gevallen vormen de barrières juist voor de mannen uit de doelgroep een probleem omdat zij één of meerdere cruciale vaardigheden missen als het gaat om maatschappelijke participatie (bijvoorbeeld een gebrek aan zelfreflectie wat niet is ontwikkeld, omdat de mannen nooit (basis) onderwijs hebben genoten). In hoofdstuk drie wordt tevens aangegeven wat het causaliteit is tussen hoofd en subbarrières. Tevens wordt duidelijk dat de subbarrières ook een doorwerking op elkaar kunnen hebben. Dit wordt nader uitgelegd aan de hand van een beschreven analyse en een Causaal Veld Model (CVM). Door de complexiteit hiervan wordt dit niet beschreven in deze samenvatting.
Waarna in het volgende hoofdstuk ingegaan wordt op de causale ketens in het CVM. Deze causale ketens beginnen bij de oorzaken van het beleidsprobleem. De gevolgen van deze oorzaken hebben uiteindelijk een negatieve doorwerking op de maatschappelijke participatie.
Om de maatschappelijke participatie te bevorderen zal er in de ketens ingegrepen moeten worden. Een analyse van de mogelijkheden voor de ingreep hierin, heeft tot een Finaal Veldmodel (FVM) geleid. Het FVM geeft dus aan welke aanbevelingen er gedaan worden:
- analyse sleutelfiguren,
- meer voorlichting over negatieve beeldvorming en referentiekader,
- inzicht vergroten in coachgesprekken,
- trainen vaardigheden,
- herken- en doorwijsfunctie psychische en lichamelijke gezondheid in projecten inbouwen,
- aantrekkelijkheid maatschappelijke participatie vergroten,
- projecten afstemmen met en op de onderzoeksdoelgroep.
Daarnaast geeft het FVM aan wat de gevolgen zijn van de inzet van deze aanbevelingen op de probleemstelling.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingAMB Academie voor Management en Bestuur
PartnersStichting Impuls Projecten B.V.
Jaar2010
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk