De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Werkhouding en motivatie

Met een coachende leerkracht naar een taakgerichte werkhouding

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Werkhouding en motivatie

Met een coachende leerkracht naar een taakgerichte werkhouding

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Op basisschool Vondel is de werkhouding van leerlingen onvoldoende. De directie van Vondel wil weten hoe ze de werkhouding van de leerlingen kan verbeteren. Uit het literatuuronderzoek blijkt dat verhoging van de motivatie van een leerling leidt tot een betere werkhouding. Hier wordt ook aangetoond dat de leerkracht de motivatie van een leerling kan verhogen. Leerlingen met een niet-taakgerichte werkhouding hebben niet de metacognitieve vaardigheid ontwikkeld, die hen in staat stelt hun eigen inspanning en succes aan elkaar te koppelen. Bij deze leerlingen kan de leerkracht RI inzetten. Uit eerder onderzoek is vastgesteld dat doelen stellen effectief blijkt in het onderwijsleerproces. Ook blijkt uit eerder onderzoek dat het van belang is dat leerlingen de kwaliteit van hun werk zelf leren beoordelen en daarbij zelf leren nadenken hoe ze die kwaliteit kunnen verbeteren. Daarom is er in dit onderzoek voor gekozen om de leerlingen te laten werken met een doelkaart. Dit heeft geleid tot de volgende hypothese: ‘De werkhouding van leerlingen in groep 4 wordt meer taakgericht door het inzetten van RI, waarbij de leerkracht als coach fungeert met de inzet van doelkaarten’.
Bovenstaande hypothese is getoetst op basisschool Vondel te Roosendaal. De experimentele conditie (N=6), bestond uit leerlingen uit groep 4. Door middel van de voor- en nameting en een interview met de groepsleerkracht werd het effect van de innovatieve oplossing gemeten. Na de uitwerking van het onderzoek zijn een aantal bevorderende en beperkende factoren geconstateerd. Hierdoor kan de betrouwbaarheid van het totale onderzoek in twijfel worden gebracht. Uit het onderzoek is geconstateerd dat vier van de zes leerlingen nu meer taakgericht werkt dan voor de onderzoeksperiode. Dit houdt in dat de gestelde hypothese aanvaard kan worden.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingLeraar Basisonderwijs
AfdelingPABO Academie voor Pedagogisch Onderwijs
PartnersKPO Basisschool Vondel
Datum2015-05-11
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk