De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Dat zit maatschappelijk vast(-)goed!

Een onderzoek naar het maatschappelijk rendement van woonstichting De Kernen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Dat zit maatschappelijk vast(-)goed!

Een onderzoek naar het maatschappelijk rendement van woonstichting De Kernen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het doel van de opdracht is het geven van advies over het kwantificeren van het maatschappelijk rendement van de Kernen, door onderzoek te doen naar de verschillende methoden die kunnen worden toegepast.
Om antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag, hebben wij een literatuurstudie uitgevoerd. Vervolgens hebben wij interne beleidsstukken bestudeerd en door middel van interviews de meningen en verwachtingen van de belanghebbenden helder proberen te krijgen. Wij hebben hierna gebruik gemaakt van de inzichten en ervaringen van externe partijen, om vervolgens de onderzochte methoden te evalueren en aanbevelingen te kunnen doen.
Wij hebben een model opgesteld waarmee kan worden gestuurd op het maatschappelijk rendement. Wij adviseren dit model op te nemen in de PDCA-cyclus. Vervolgens is ons advies om de maatschappelijke doelstellingen concreter uit te werken en het maatschappelijk budget te bepalen. In de plan fase dient volgens ons het verwachte maatschappelijke rendement van leefbaarheidsprojecten te worden getoetst met behulp van een Effectenarena. Voor maatschappelijke vastgoedprojecten kan dit met behulp van de maatschappelijke kosten en baten analyse (MKBA). In de check fase adviseren wij de gerealiseerde output driemaal per jaar te meten ten tijde van de managementrapportage. De gerealiseerde maatschappelijke effecten kunnen, met behulp van lemonmeting, storyteling en eigen enquêtering, aan het eind van het verslagjaar worden gemeten. Als laatste adviseren wij om het maatschappelijk rendement te verantwoorden in het jaarverslag.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingBedrijfseconomie-Den Bosch
AfdelingAFM Academie voor Financieel Management
PartnersWoonstichting De Kernen
Datum2014-05-23
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk