De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wij spelen weer fijn buiten!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Wij spelen weer fijn buiten!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Onderzoek naar het buitenspel gedrag van de bovenbouw van SBO de Wissel en welke mogelijkheden er zijn om dit gedrag te verbeteren.

Dit eindrapport bevat een beschrijving van het onderzoek, uitgevoerd ten behoeve van SBO de Wissel te Veghel. De centrale vraagstelling tijdens dit onderzoek luidt:
Op welke manier kan het aantal ruzies tijdens de pauzes voor leerlingen van de groepen ‘bovenbouw 1 en 2’ op SBO de Wissel verminderd worden, zodat het buitenspelen weer prettig kan verlopen en wat kunnen surveillanten hier in doen?

Het doel van het onderzoek was om manieren te vinden die er voor kunnen zorgen dat leerlingen van SBO de Wissel weer op een prettige manier buiten kunnen spelen. Hierbij met name kijkend naar hoe het aantal ruzies verminderd zou kunnen worden. Daarnaast was het doel ook te bekijken wat er nodig was om de surveillanten weer op een lijn te krijgen.

Om de probleemstelling te kunnen beantwoorden en de doelstelling te behalen, is gebruik gemaakt van zes deelvragen. Deze zijn beantwoord doormiddel van literatuuronderzoek en praktijkonderzoek. Het praktijkonderzoek is weer opgesplitst in enquêtes bij de leerlingen, interviews bij de surveillanten en observaties van de pauzemomenten.
Dit zijn de belangrijkste resultaten vanuit het onderzoek:
 Buitenspel is goed wanneer er voldaan wordt aan het bevorderen van de sociale en motorische ontwikkeling en wanneer de voornaamste focus ligt op het bewegen. Hier komt bij dat natuur een positieve invloed kan hebben op kinderen. Vanuit het praktijkonderzoek komt naar voren dat veel kinderen zich nu vervelen en dat er vaak een onprettige sfeer hangt op het schoolplein.
 De gedragsproblematieken van de leerlingen spelen een grote rol bij het ontstaan van ruzies. Kinderen met ADHD en PDD-NOS (de meest voorkomende gedragsproblemen), vinden het lastig om hun impulsen te controleren en kunnen niet altijd op de juiste manier contact maken met andere leerlingen. De surveillanten zijn niet altijd op de hoogte van deze gedragsproblemen en elke surveillant gaat hier op een andere manier mee om.
 Er zijn verschillende middelen die kunnen bijdragen aan het stimuleren van buitenspelen, namelijk: dat het schoolplein inspiratie biedt om spel te laten ontstaan, dat de speelplaats divers en gevarieerd is, dat er zones zijn op het schoolplein, dat gymlessen af en toe buiten worden gegeven en dat surveillanten een actieve rol spelen in het inspireren, motiveren en aanmoedigen van de leerlingen. Structuur en duidelijkheid wordt hierin ook meerdere malen genoemd als manier om problemen te voorkomen.
 Op dit moment zijn er veel verschillen tussen de surveillanten. Ze gaan niet allemaal op dezelfde manier met de regels en met de kinderen om.
 De leerlingen zijn matig tevreden over het buitenspelen. Tweeëntwintig respondenten geven aan het buiten spelen heel leuk te vinden, dertig respondenten vinden het leuk en vijfentwintig respondenten vinden het soms leuk. Er zijn drie leerlingen die het niet zo leuk vinden. Daar komt bij dat ze zich met enige regelmaat vervelen en ruzie hebben. Ruzies komen volgens de leerlingen vaak doordat andere kinderen over hun grenzen heen gaan. Zelf willen de kinderen graag meer mogelijkheden om goed te kunnen voetballen en enkele extra mogelijkheden op het schoolplein, zoals een schommel of een ander klimrek.
 De surveillanten zijn niet erg positief over het buitenspel van de leerlingen. Zij zeggen veel leerlingen te zien die zich vervelen, waardoor vervolgen conflicten en ruzies ontstaan. Bijna alle surveillanten geven aan graag een extra surveillant er bij te willen.

Er kan uit deze resultaten geconcludeerd worden dat zowel surveillanten als leerlingen niet echt tevreden zijn over de huidige situatie. Daarnaast voldoet het schoolplein nauwelijks aan de voorwaarden die gesteld zijn om goed buitenspel te stimuleren. De middelen die ingezet kunnen worden, dienen bij te dragen aan het creëren van duidelijkheid en structuur op het schoolplein. Voornamelijk voor leerlingen met ADHD en PDD-NOS is dit extra van belang. Als laatste dienen de surveillanten weer op een lijn te komen, zodat ook daarin duidelijkheid gecreëerd kan worden.

De aanbevelingen die gedaan zijn in dit onderzoek, zijn de volgende: minstens een extra surveillant per pauze; het aanstellen van een buitenspelcoördinator; het kritisch bekijken en bijstellen van de regels op het schoolplein (voor leerlingen en surveillanten); het opstellen van een jaarplan met daarin de activiteiten en spellen voor dat schooljaar; de leerlingen laten meedenken in het aanpakken van het schoolplein; kritisch kijken naar de mogelijkheden op het plein en bekijken of er zones en groen kan worden aangebracht; bekijken of er stichtingen zijn die de school kunnen helpen de speelplaats verder te realiseren.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
PartnersSBO de Wissel
Datum2015-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk