De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Motivatieverhoging op het gebied van rekenen bij kinderen met een A/A+-score

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Motivatieverhoging op het gebied van rekenen bij kinderen met een A/A+-score

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek was om de motivatie van kinderen met een A/A+-score op het gebied van rekenen te vergroten. Dit is gedaan door de kinderen aan de hand van rekenmeesters/rekentijgers in groepjes van twee á drie kinderen een les te laten ontwikkelen en uit te voeren. Het vergroten van de motivatie bij deze kinderen is nodig om onderpresteren tegen te gaan. Om tot deze innovatie oplossing te komen is literatuur bestudeerd op het gebied van (hoog)begaafdheid, compacten en verrijken en motivatie. Volgens verschillende literaire bronnen kunnen zowel endogene factoren als exogene factoren van invloed zijn op de motivatieverhoging van kinderen. Het onderzoek is uitgevoerd in groep 7 van OBS Sterrendonk in Oosterhout. Groep 7 betreft achttien kinderen. De hypothese is getoetst bij tien kinderen die een A/A+-score hadden op het gebied van rekenen. De groep van hoogbegaafde leerlingen is te klein voor het onderzoek. Voor en na de innovatieve oplossing hebben de tien kinderen en de leerkracht een vragenlijst ingevuld. De leerlingen kregen tijdens het ontwikkelen van de les hulp van de leerkracht en van een stappenplan. De lessen zijn gegeven aan de hele klas. Hierbij is een uitzondering gemaakt voor de kinderen die werken in rekentijgers, omdat de leerstof die deze kinderen aangeboden krijgen te gecompliceerd zou zijn voor de zwakke en de reguliere rekenaar.
Door de vragenlijsten van de voor- en nameting met elkaar te vergelijken, is gebleken dat er door de innovatieve oplossing een significante toename is gemeten betreft de motivatie voor rekenen. Ondanks dat er een significante motivatie verhoging is gemeten, zijn er verscheidene redenen om te twijfelen aan de betrouwbaarheid en de validiteit van het onderzoek en kunnen er aanbevelingen worden gedaan.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingPABO Academie voor Pedagogisch Onderwijs
PartnersOBS Sterrendonk
Datum2012-12
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk