De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Mijn moeder is een prostituee

Hoe jeugdzorgprofessionals aankijken tegen moederschap van prostituees

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Mijn moeder is een prostituee

Hoe jeugdzorgprofessionals aankijken tegen moederschap van prostituees

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit afstudeeronderzoek, ter afsluiting van de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, is uitgevoerd in opdracht van Maria Kennis, docentonderzoeker bij het lectoraat Integrale Veiligheid van Avans Hogeschool. Het lectoraat heeft een intensieve samenwerking met het Leger des Heils. Deze organisatie heeft het inloop- en adviespunt TERECHT! opgericht, gevestigd in Eindhoven. Dit centrum richt zich op de positieversterking van (ex)sekswerkers. Het lectoraat doet onderzoek voor TERECHT! om een bijdrage te leven aan deze positieversterking. Dit onderzoek is een deelonderzoek van het grotere geheel. Uit gesprekken met moeders die in de prostitutie werken, is gebleken dat zij angsten ervaren voor jeugdzorg. Zij zouden benadeeld worden vanwege hun werk in de seksbranche. De studentonderzoeker heeft zich op dit onderwerp gericht. Het onderzoek geeft antwoord op de volgende probleemstelling:

‘Welke meningen hebben jeugdzorgprofessionals over moederschap van prostituees?’

In dit onderzoek zijn de opvattingen van jeugdzorgprofessionals met de functies ‘ambulant gezinsbegeleider’, ‘pleegzorgmedewerker’ en ‘jeugdbeschermer’ van belang. De steekproef bestaat uit 11 jeugdzorgprofessionals van verschillende organisaties die één van deze functies uitoefenen.
Om antwoord te krijgen op de probleemstelling is gebruik gemaakt van literatuurstudie en Q-methodologie. Dit is een methode die geschikt is voor onderzoek naar opvattingen en belevingen van de respondenten over een bepaald onderwerp.

De uitkomst is dat er onder de 11 respondenten twee meningen leven, namelijk:
• Mening A: neutraal & geïnteresseerd: deze respondenten vinden het belangrijk om kennis te hebben en zij vinden dat een moeder alles moet kunnen zeggen. Zij zijn geïnteresseerd in alle beroepen, ook in prostitutie. Neutraal zijn is voor hen belangrijk. Deze respondenten zouden prostitutie niet altijd melden bij de Raad voor de Kinderbescherming en prostitutie is volgens hen geen zwakte.
• Mening B: evenwichtig & oplettend: gelijkheid is voor deze respondenten belangrijk. Ondanks dat zij vinden dat prostitutie los te zien valt van opvoeding, gaan bij deze respondenten alarmbellen rinkelen wanneer een moeder in de prostitutie werkt. De thuissituatie wordt niet als onveilig gezien, maar prostitutie heeft volgens hen geen positieve invloed op het moederschap.

Opvallend is dat de respondenten veel meningen delen. Kinderen zouden niet uit huis moeten worden gehaald wanneer een moeder in de prostitutie werkt, want een goede moeder zou er alles aan doen om haar kind een toekomst te bieden. De respondenten snappen de angst van deze vrouwen, wat opvallend is, omdat zij met hun meningen aangeven dat dit niet zou hoeven. Er is over het algemeen weinig kennis over prostitutie, omdat ze het weinig tegenkomen in de praktijk. Situaties met prostitutie zijn dan ook moeilijk in te schatten.

De conclusie is dat jeugdzorgprofessionals weinig kennis hebben over prostitutie en dat het stigma ervoor zorgt dat zij risico’s zien aan prostitutie, maar zij zien dit niet als een reden voor een uithuisplaatsing, waar veel van deze vrouwen wel bang voor zijn.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingMaatschappelijk Werk en Dienstverlening-Den Bosch
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
LectoraatLectoraat Integrale Veiligheid
PartnersTerecht Eindhoven
Datum2016-06-10
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk