De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Evaluatie van de aangepaste Actie agenda

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Evaluatie van de aangepaste Actie agenda

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek betreft een evaluatie onderzoek over de aangepast Actie agenda. De aangepaste Actie agenda is een hulpmiddel dat wordt toegepast binnen de William Schrikker Jeugdbescherming. De centrale vraag van dit onderzoek is: in hoeverre draagt de aangepaste Actie agenda bij aan de uitvoering van de Deltamethode bij cliënten van de William Schrikker Jeugdbescherming? Doordat uit de praktijk bleek dat het hulpmiddel minimaal wordt toegepast is de vraag veranderd in: wat is de reden dat de gezinsvoogden de aangepaste Actie agenda niet toepassen?

De William Schrikker Jeugdbescherming is één van de vijf zelfstandige onderdelen waar de William Schrikker Groep uit bestaat. De William Schrikker Jeugdbescherming is een gezinsvoogdijinstelling. De William Schrikker Jeugdbescherming werkt met mensen met een beperking. Vanaf 2007 zijn alle gezinsvoogdijinstellingen verplicht om met de Deltamethode te werken. Het belangrijkste onderdeel uit de Deltamethode is het vierstappenmodel. De Deltamethode sluit in zijn geheel niet goed aan bij de doelgroep van de William Schrikker Jeugdbescherming. Om deze reden ontwikkelt de William Schrikker Jeugdbescherming in samenwerking met William Schrikker Expertisecentrum hulpmiddelen om de Deltamethode beter te laten aansluiten. De aangepaste Actie agenda is één van deze hulpmiddelen. De aangepaste Actie agenda is een hulpmiddel voor het uitvoeren van stap 4 van het vierstappenmodel. Het hulpmiddel is in oktober 2009 geïmplementeerd. Binnen dit onderzoek zijn verschillende methode van onderzoek uitgevoerd. Bij de start van het onderzoek is er een vooronderzoek uitgevoerd in de vorm van een surveyonderzoek. Hierna is er een dossieronderzoek uitgevoerd. Na deze twee onderzoeken zijn er 17 gezinsvoogden geïnterviewd, drie inhoudelijk managers en de projectleider. Aan de hand van de kwalitatieve en kwantitatieve analyses zijn er conclusies getrokken.
De belangrijkste conclusies binnen dit onderzoek zijn:
 De aangepaste Actie agenda is een inhoudelijk goed hulpmiddel. De gezinsvoogden die de aangepaste Actie agenda hebben toegepast zijn positief over het hulpmiddel en blijven het hulpmiddel toepassen.
 Er is sprake van een combinatie van factoren waardoor de aangepaste Actie agenda niet toegepast wordt. De belangrijkste factoren zijn: bij het implementatieproces zijn de gezinsvoogden en inhoudelijk managers weinig betrokken. Er is onduidelijkheid over het doel en de richtlijnen over het hulpmiddel.
 De onderzoekers zijn echter van mening dat er sprake is van een onderliggend probleem. De gezinsvoogden en inhoudelijk managers beheersen stap 4 onvoldoende waardoor de aangepaste Actie agenda voor hen niet goed toepasbaar is.
De aanbevelingen zijn:
 Een opfristraining voor gezinsvoogden en inhoudelijke managers over stap 4 van het plan van aanpak: de Actie agenda.
 Een taakverdeling voor de projectleider, inhoudelijk managers en de gezinsvoogden betreft het implementatieproces van hulpmiddelen waaronder de aangepaste Actie agenda die tijdens een gezamenlijk overleg wordt vormgegeven. In deze taakverdeling staat onder andere benoemd wie wat wanneer doet tijdens het implementatieproces. Bij deze taakverdeling worden gezamenlijk beslissingen gemaakt over de inrichting van het implementatieproces.
 Een themapakket dat ingezet kan worden bij de themavergaderingen over het toepassen en de richtlijnen van de aangepaste Actie agenda. Hierbij is het van belang dat de gezinsvoogden deze informatie verkrijgen maar ook gezamenlijk met de aangepaste Actie agenda kunnen oefenen.
 Nadat het themapakket is ingezet dient er eens in de drie maanden een evaluatiemoment plaats te vinden over het toepassen van de aangepaste Actie agenda. Hierbij kunnen de ervaringen over het toepassen van het hulpmiddel met collega gezinsvoogden uitgewisseld worden. Tevens is dit voor de inhoudelijk managers een controlemoment wie de aangepaste Actie toepassen.
 Een evaluatiemoment voor de inhoudelijk managers waarin zij kunnen bespreken wat hun ervaringen zijn met betrekking op het aansturen van de gezinsvoogden in het toepassen van de aangepaste Actie agenda.
 De aangepaste Actie agenda een andere naam geven.
Om te beoordelen of de aangepaste Actie agenda kan voldoen aan de methodische aspecten dient er verder onderzoek plaats te vinden. De Deltawerkplaats kan dit meenemen in hun landelijk onderzoek wat in de zomer van 2010 plaatsvindt.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
PartnersWilliam Schrikker Groep
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk