De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Eindverslag

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Samenvatting
Het hoofdproject is de keuze van een nieuwe webtechnologie voor de internet FrontOffice van
ING Car Lease, deze keuze heeft een grote impact op de afdeling System Development en zal
uiteindelijk meer mogelijk maken voor de afdeling Marketing & Sales. Het deelproject is
afgeleid van het hoofdproject en zal een Proof of Concept voor de nieuwe Frontend van de
internet FrontOffice inhouden, deze Proof of Concept wordt zelfstandig door de afstudeerder
gemaakt. Invulling van deze Proof of Concept is in samenwerking met de afdeling Marketing en
afdeling System Development gegeven.
Probleem
" De FrontOffice kan met Oracle Portal niet meer aan de huidige wensen vanuit de
gebruikers, de ontwikkelaars en de business voldoen. "
Doel
Er moet een gestructureerd en onderbouwd advies gegeven worden richting het Management
en de overkoepelende organisatie ING Lease Holding over de keuze van een nieuwe
webtechnologie, dit zal gedaan worden aan de hand van een aantal fases, waaronder het
uitnodigen van diverse leveranciers met kennis van verschillende technologieën.
Kennis maken met Java voor ING Car Lease is het voornaamste doel van het deelproject,
daarnaast is er een andere aanpak gehanteerd die het ontwikkelen met betrokken afdelingen
beter mogelijk maakt, waardoor het uiteindelijke product beter aansluit op de wensen van deze
afdelingen en uiteindelijk dus beter aansluit op de wensen van de business.
Resultaten
Het hoofdproject is op moment van schrijven nog niet afgerond, de planning van het
hoofdproject was vanaf de start al ambitieus te noemen. De fase waarin het project zich bevindt
is de tweede onderzoeksfase, daar wordt de shortlist van de eerste onderzoeksfase verder
uitgewerkt tot één advies betreffende de keuze van een nieuwe webtechnologie.
De uiteindelijke keuze wordt steeds duidelijker en krijgt steeds meer richting naarmate het
project vordert, de recentelijk opgestelde shortlist houdt Java EE en dotNET over, dat wil
zeggen dat Oracle ADF en Oracle APEX niet verder behandeld worden.
Alle leveranciers en ING Car Lease vinden APEX te licht, bovendien wijkt een keuze voor APEX
te veel af van de architectuur uitgangspunten.
ADF verliest het van Java EE op basis van de leveranciers ervaringen, de directe link (en
ervaringen) met Oracle en het feit dat het al jaren bestaat, maar nog steeds niet echt volop
gebruikt wordt.
Om tussen dotNET en Java EE te kunnen kiezen is meer informatie nodig, dit zal in de tweede
onderzoeksfase verder uitgewerkt moeten worden. Er kan door bovenstaande reden dan ook
geen definitieve conclusie gegeven worden over het project, wat doorloopt nadat de
afstudeerder niet meer werkzaam is bij ING Car Lease.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingAIB Academie voor ICT en Business
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk