De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

In beeld : onderzoek naar de populatie van licht verstandelijk beperkte cliënten bij de reclassering, regio 's-Hertogenbosch en de intercollegiale samenwerking met partnerorganisaties.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

In beeld : onderzoek naar de populatie van licht verstandelijk beperkte cliënten bij de reclassering, regio 's-Hertogenbosch en de intercollegiale samenwerking met partnerorganisaties.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Uit het onderzoek 'Aansluiten' (Mourik, 2009) blijkt dat reclasseringswerkers moeite hebben met het signaleren en begeleiden van cliënten met een licht verstandelijke beperking. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft adviesbureau van Montfoort op landelijk niveau een onderzoek gedaan naar kenmerken en gedragingen van een licht verstandelijke beperking. Door deze landelijke initiatieven bestaat er geen regionaal beeld van de licht verstandelijk beperkte cliëntpopulatie van de reclassering, regio 's-Hertogenbosch. Daarnaast is Reclassering Nederland niet gespecialiseerd in het begeleiden van deze doelgroep en daarom wil de reclassering, regio 's-Hertogenbosch graag weten of er mogelijkheden zijn om een intercollegiale samenwerking te bewerkstelligen en/of te versterken met partnerorganisaties om meer kennis en expertise te delen.

De doelstelling van dit onderzoek is inzicht krijgen in de mate waarin in de brede populatie van cliënten van de reclassering, regio 's-Hertogenbosch sprake is van cliënten met een licht verstandelijke beperking en wat kenmerken van deze groep zijn. Vervolgens zullen de onderzoekers de mogelijkheden onderzoeken die kunnen bijdragen aan het versterken van de intercollegiale samenwerking met partnerorganisaties met als doel een eventuele samenwerking te bewerkstelligen of versterken om de doelgroep meer adequaat te begeleiden.
De centrale vraagstelling luidt: 'Hoe kenmerkt zich de licht verstandelijk beperkte cliëntpopulatie van de reclassering, regio 's-Hertogenbosch en welke samenwerkingsmogelijkheden zijn er binnen de regio 's-Hertogenbosch om te komen tot een meer intercollegiale samenwerking met partnerorganisaties die cliënten met een licht verstandelijke beperking begeleiden?'

De onderzoekers hebben gebruik gemaakt van kwalitatieve (literatuuronderzoek, interview) en kwantitatieve (secundaire analyse, surveyonderzoek) onderzoeksmethoden. Het steekproefkader binnen het surveyonderzoek waren reclasseringswerkers van de units diagnose&advies en toezicht&interventie. Bij de interviews bestond het steekproefkader uit twee reclasseringswerkers van de unit toezicht&interventie en een werkbegeleider diagnose&advies. Extern zijn medewerkers van Stichting MEE, Cello, Dichterbij, P.I. Vught en de William Schrikker Groep geïnterviewd. Allereerst is er vooronderzoek gedaan naar de kenmerken van licht verstandelijke beperkte cliënten en de omvang van de cliëntpopulatie binnen de reclassering, regio 's-Hertogenbosch. Deze bevindingen hebben de licht verstandelijke beperkte cliëntpopulatie van de reclassering, regio 's-Hertogenbosch in beeld gebracht. Vervolgens is er onderzocht hoe intercollegiale samenwerking in het kader van cliënten met een licht verstandelijke beperking bewerkstelligt en/of versterkt kan worden. Hiervoor is er literatuuronderzoek gedaan en een sociale kaart opgesteld. Dit heeft tot de volgende conclusies geleid:
o Drie op de tien cliënten bij de reclassering, regio 's-Hertogenbosch heeft een licht verstandelijke beperking (dit is gediagnosticeerd)
o Reclasseringswerkers hebben bij drie op de tien cliënten een vermoeden van een licht verstandelijke beperking (er is nog geen diagnose gesteld)
o Bij meer dan de helft van de reclasseringscliënten met een licht verstandelijke beperking is er sprake van comorbiditeit. Er is naast een licht verstandelijke beperking sprake van een psychiatrische stoornis en/of middelengebruik.
o Partnerorganisaties kunnen bijdragen in informatievoorziening, informatie-uitwisseling, deskundigheidsbevordering en hulpvraagverduidelijking.
o Randvoorwaarden om intercollegiale samenwerking te bewerkstelligen zijn het maken van kaderstellende afspraken op managementniveau en het overschrijden van organisatiegrenzen.

De belangrijkste aanbevelingen die in het onderzoek zijn opgesteld zijn:
o Het zou waardevol zijn dat reclasseringswerkers een basisopleiding volgen met betrekking tot cliënten met een licht verstandelijke beperking.
o Wanneer er getwijfeld wordt aan de (on)toerekeningsvatbaarheid of verstandelijke vermogens van een cliënt en er is geen verdiepingsdiagnostiek aanwezig, moet deze aangevraagd worden.
o Om op een adequate manier intercollegiaal samen te werken dienen er op managementniveau kaderstellende afspraken met partnerorganisaties gemaakt te worden.
o Het is wenselijk een vervolgonderzoek in te stellen naar de opvang- en nazorgmogelijkheden voor cliënten met een licht verstandelijke beperking en bijkomende problematiek in het gedwongen kader.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
LectoraatLectoraat Reclassering en Veiligheidsbeleid
Datum2011-06
TypeBachelorscriptie
TaalOnbekend

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk