De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Productverslag Milieu Centraal

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Productverslag Milieu Centraal

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De website van Milieu Centraal (www.milieucentraal.nl) is op dit moment nog zeer sterk zendergericht; dat wil zeggen dat informatie alleen op te vragen is met weinig wisselwerking tussen website en eindgebruiker. Nu is er de behoefte ontstaan om te onderzoeken op welke manier(en) de interactiviteit met de burger-consument kan worden vergroot. Voor de website van Milieu Centraal zal advies gegeven worden over het gebruik van webtoepassingen, en web 2.0 toepassingen in het bijzonder.

Vanuit de opdrachtomschrijving zijn webtoepassingen geselecteerd voor de website van Milieu Centraal. Het gaat om de volgende webtoepassingen:
1. RSS-feed
2. Tagcloud
3. Discussieforum
4. Nieuwsbrief

Voor de portal Milieu en Gezondheid (www.milieuengezondheid.nl) geldt dat er weinig wisselwerking is tussen website en eindgebruiker. Men wil naar een omgeving waarin community building centraal staat en waar bewonersgroepen elkaar kunnen helpen. Hiervoor is een experiment opgezet met wiki's genaamd WikiLucht, rondom het thema luchtkwaliteit.

Het doel van dit project is om te onderzoeken of de informatie-uitwisseling tussen bewonersgroepen, en tussen bewonersgroepen en deskundigen, kan worden verbeterd met ehulp van een wikibox. Het is de bedoeling aan het eind van het project te komen tot een algemeen oordeel over de bruikbaarheid van het wiki-concept bij de ondersteuning van bewonersgroepen, en de toepasbaarheid voor andere thema's (zoals geluidshinder, bodemverontreiniging enz.)

Er kan nog geen uitspraak gedaan worden over de bruikbaarheid van WikiLucht bij de ondersteuning van bewonersgroepen en de toepasbaarheid voor andere thema's. Hiervoor heeft de wiki te kort online gestaan en zijn er te weinig mensen betrokken geraakt.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingAIM Academie voor ICT en Media
PartnerMilieu Centraal
Jaar2008
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk