De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Hebben interventies van basisschoolleerkrachten effect op het functioneren van kinderen met ASS?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Hebben interventies van basisschoolleerkrachten effect op het functioneren van kinderen met ASS?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Basisschool Zonzeel gaf de onderzoeker de opdracht om het storende gedrag van kinderen met ASS te verminderen. Leerkrachten op basisschool Zonzeel gaven aan soms handelingsverlegen te zijn als men een kind met ASS in de klas heeft. De onderzoeksvraag die hier uit voort kwam was: ‘Hebben interventies van basisschoolleerkrachten effect op het functioneren van kinderen met ASS?’.

Uit onderzoeken blijkt dat er nog veel vraagtekens staan bij het verschijnsel ASS. Er zijn veel verschillende theorieën die zouden kunnen werken, maar één duidelijke aanpak voor kinderen met ASS is nog niet bekend. Men durft daarnaast nog steeds niet met zekerheid vast te stellen hoeveel mensen er met ASS internationaal gediagnosticeerd zijn. Het bleek dat dit te maken had met de verschillende classificatiesystemen. Dit onderzoek heeft daarom één classificatiesysteem genomen dat internationaal ingezet wordt, namelijk het DSM-IV systeem. Kijkend naar de theorie bleek ook dat er enorm veel factoren een rol spelen bij het verschijnsel ASS. Omdat op basisschool Zonzeel vooral de leerkrachten het moeilijk vonden om met kinderen met ASS om te gaan is er gekozen voor de factor leerkracht.
De innovatieve oplossing bestond uit een tiental activiteiten die de leerkracht moest uitvoeren, waardoor het storende gedrag van kinderen met ASS moest verminderen of omgezet moest worden naar gewenst gedrag. De innovatieve oplossing werd zeven weken uitgevoerd in groep 4 en 5 met in het totaal vier kinderen waarvan twee kinderen de experimentele conditie en twee kinderen de controleconditie waren.
Om de resultaten van het onderzoek te meten werd er gebruik gemaakt van een voor- en nameting. De resultaten van het onderzoek zijn positief. Bij de experimentele conditie was er sprake van een significante vooruitgang en bij de controleconditie was er sprake van een niet significante vooruitgang. Aan het onderzoek zaten een aantal kanttekeningen. Vervolgonderzoek is nodig om vast te stellen of de innovatieve oplossing ook werkt in andere situaties.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingLeraar Basisonderwijs
AfdelingPABO Academie voor Pedagogisch Onderwijs
PartnersBasisschool Zonzeel
Datum2014-05-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk