De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Risicomanagement in stedelijk waterbeheer

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Risicomanagement in stedelijk waterbeheer

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Al Gore`s "An Inconvenient Truth" liet aan veel mensen zien, wat andere mensen allang wisten. Ons
klimaat verandert. Deze verandering heeft veel effecten op het leven van mensen in Nederland. Zo moet
Nederland zich wapenen tegen de zeespiegelrijzing met hogere dijken en met waterbekkens tegen de
toenemende droogte in de zomer. Ook de neerslag neemt toe door de klimaatverandering. Buien worden
zwaarder en blijven langer op één locatie hangen. Door de steeds verdere verstedelijking en daarmee de
toename van verhard oppervlak dient de riolering steeds meer als middel om deze neerslag goed te
verwerken. Dit kan niet altijd. Vooral bij korte extreme buien kan water-op-straat blijven staan. Met de
klimaatverandering is het aannemelijk dat dit in de toekomst vaker voor gaat komen en dat dit water ook
vaker tot overlast kan leiden. Beleid vanuit Den Haag geeft gemeenten richtlijnen om hiermee om te gaan.
Voor het stedelijk gebied zijn deze richtlijnen niet sluitend. Ze geven gemeenten zelf de regie over hoe ze
met de klimaatverandering om kunnen gaan. Nu is afkoppelen een veelgebruikte maatregel voor
gemeenten om met de klimaatverandering om te gaan. Veel gemeenten koppelen verhard oppervlak van
de riolering af, zodat deze minder zwaar belast wordt, minder snel overbelast raakt en er dus minder snel
water-op-straat komt. Daarnaast wordt de zuivering door het afkoppelen minder zwaar belast bij extreme
neerslag. Afkoppelen kent echter ook nadelen. Zo is afkoppelen een dure maatregel en is het niet mogelijk
om alle verharde oppervlakken af te koppelen.
Probleemstelling: De huidige anticipatie van gemeenten op klimaatverandering kent een lage
kostenbaten verhouding voor gemeenten.
Gemeenten geven veel geld uit aan het afkoppelen. Geschat wordt dat er rond twaalf miljard extra nodig is
voor het afkoppelen van verhard oppervlak. Dit geld komt bovenop het geld wat uitgegeven moet worden
aan de vervangingsgolf van de rioleringen tussen 2010 en 2040. Al dit geld wordt uiteindelijk door de
burgers betaald in de vorm van het rioolrecht. Waarom zouden gemeenten het ene niet slim met het
andere kunnen combineren, en zo kosten besparen?
Hoofdvraag: Hoe kan de gemeente op een zo slim mogelijke manier rioolvervanging combineren
met klimaatverandering?
In dit onderzoek wordt gekeken naar de risico`s van water-op-straat op een bepaalde locatie. Afhankelijk
van de grootte van het risico wordt er besloten tot het nemen van maatregelen. Hierbij wordt vooral naar
het gebruik van de bovengrondse ruimte gekeken. Maatregelen kunnen bestaan uit het met burgers
communiceren over water-op-straat en ze te laten accepteren dat dit in de toekomst vaker voor kan
komen.
Naast de theorie wordt ook de praktische toepassing van deze risicobenadering behandeld. Hiertoe
worden de huidige benadering en de risicobenadering met elkaar vergeleken in een case.
Uit zowel de theorie als de praktijk blijkt dat met de risicobenadering gemeenten een handvat hebben
waarmee ze, voor de gemeente, antwoorden kunnen geven op vragen als:
Wanneer is water-op-straat onacceptabel;
Hoe laat ik de risico`s van water-op-straat zien;
Welke maatregelen kan ik wanneer het beste toepassen;
Hoe kan ik burgers ervan overtuigen dat water-op-straat tot in bepaalde mate geaccepteerd
moet worden?
Hiermee kan de gemeente uiteindelijk in een aantal gevallen kosten van het afkoppelen besparen,
waardoor de stijging van het rioolrecht beperkt wordt. Uiteindelijk wordt er met minder geld meer bereikt.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingAB&I Academie voor Bouw en Infra
PartnersDHV b.v. vestiging Eindhoven
Jaar2009
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk