De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Implementatie Actieplan Leerkracht op het Mondriaan College te Oss

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Implementatie Actieplan Leerkracht op het Mondriaan College te Oss

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

DOELSTELLING;
Onderzoeken wat nodig is om te voldoen aan het onderdeel 'functiemix' het doen van aanbevelingen voor aanpassing van het personeelsbeleid in verband met zaken voortvloeiende uit het Actieplan Leerkracht
AANPAK:
Voorafgaand aan het onderzoek is literatuur van diverse aan de branche gerelateerde organisaties verzameld, doorgenomen en geselecteerd op bruikbaarheid voor het onderzoek. Vervolgens is voor de functiemix kwantitatief onderzoek gedaan binnen de organisatie. De gegevens zijn verzameld en getoetst aan de landelijke norm. In een implementatienota zijn de resultaten en adviezen opgenomen.
Voor de mogelijk noodzakelijke aanpassingen in het personeelsbeleid zijn samen met de scholen in Orionverband selecties van onderwerpen gemaakt. Deze zijn verdeeld over werkgroepen die vervolgens weer adviesnota's hebben opgesteld. Veelal is per onderdeel een tijdpad opgesteld en nagenoeg voor alle onderdelen was de deadline 1 augustus 2010.
RESULTAAT/CONCLUSIE:
De resultaten en aanbevelingen zijn opgenomen in het eindrapport. Door de veelheid aan onderwerpen (variërend van de te behalen functiemix tot het vaststellen van een professioneel statuut kunnen deze hier niet worden opgenomen. De resultaten liggen vast in nota's. Het betreft: het Implementatieplan Functiemix, de nota de docent als professional, het overzicht docentrollen en de mogelijk erbij te verrichten werkzaamheden.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingAMB Academie voor Management en Bestuur
PartnersMondriaan College, school voor VO te Oss
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk