De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Rapport inzake de milieuproblematiek van ethanol emissie bij het kitten van lampvoeten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Rapport inzake de milieuproblematiek van ethanol emissie bij het kitten van lampvoeten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

SAMENVATTING
Sinds 31 oktober 2007 dient Philips Lighting Roosendaal te voldoen aan het
Oplosmiddelenbesluit. Het verbruik aan VOS (Ethanol) in de harskit ligt namelijk
hoger dan de vooropgestelde eis van 5 ton/jaar. Het bedrijf heeft de keuze tussen
een bronaanpak om onder het Oplosmiddelenbesluit te komen of het gebruik van
een "end of pipe" techniek om te voldoen aan de eisen van het
Oplosmiddelenbesluit. De vraag is echter of er gekozen moet worden voor aanpak
aan de bron of een "end of pipe" oplossing. Als gekozen wordt voor een "end of
pipe" oplossing, dan is tegelijkertijd de vraag hoe er efficiënt afgezogen moet
worden en wat de best mogelijke nageschakelde technieken zouden zijn.
Uit het onderzoek blijkt dat door enerzijds tijdsdruk (deadline maart 2010) en
anderzijds bedrijfseconomische belangen een "end of pipe" oplossing de beste
keuze zou zijn voor Philips Lighting Roosendaal.
De voornaamste emissiebronnen van ethanol bij het kitproces zijn de
kitvulmachines en de kitmachines. Primair zal hier het vrijkomende ethanol
gericht afgezogen dienen te worden om vervolgens naar een nageschakelde
techniek te worden geleid. Aan de hand van het ontwerp van de afzuiging met de
daarbij behorende parameters zijn uiteindelijk vijf geschikte nageschakelde
technieken geselecteerd. Namelijk een ionisator, een gaswasser, een biowasser,
een foto-oxidator en een zeolietrotor in combinatie met een naverbrander.
Van de vijf voornoemde technieken blijkt uit het onderzoek een ionisator zowel
milieutechnisch als financieel de best geschikte techniek te zijn. Het is een
techniek met een eenvoudige bedrijfsvoering en bovendien te implementeren bij
een relatief lage investering met lage vaste kosten. Het verwijderingrendement
van ionisatie ligt rond de 60 tot 80% wat derhalve voldoende is om aan de eisen
van het Oplosmiddelenbesluit te voldoen (emissie-eis 50mgC/m3). Wel dient
opgemerkt te worden dat uit nog uit te voeren testen moet blijken of de techniek
daadwerkelijk geschikt is. Mocht uit testen blijken dat de ionisatietechniek niet
geschikt is voor het reinigen van ethanol, dan zal een gaswasser de best
beschikbare techniek zijn. Ook hierbij geldt als kanttekening dat er een
vergunning verleend moet worden voor het lozen van afvalwater met ethanol
(laag gehalte).
De investeringskosten inclusief afzuiging zullen rond de 200.000 tot 250.000 euro
liggen. De vaste kosten zullen gemiddeld variëren van 5.000 tot 20.000 euro per
jaar.
Het advies is om als eerste stap de afzuiging te installeren en met behulp van de
daarbij horende debiet en concentratie de verschillende nageschakelde
technieken te testen. Aan de hand van deze testen is met zekerheid te zeggen
wat de best beschikbare nageschakelde techniek is. Vervolgens kan er een
ontwerp van de gekozen techniek gemaakt worden.
Om voor maart 2010 aan het Oplosmiddelenbesluit te voldoen, zal het volledige
proces zonder enige vertraging terstond in gang gezet moeten worden.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingATGM Academie voor de technologie van Gezondheid en Milieu
PartnersPhilips Lighting Roosendaal
Jaar2008
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk