De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Technisch lezen

Klassikaal inzetten van de RALFI methode

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Technisch lezen

Klassikaal inzetten van de RALFI methode

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek is uitgevoerd op J.J. Anspach school te Dongen. De school wil dat de resultaten van technisch lezen worden verbeterd. Het doel van het onderzoek was dus ook het verbeteren van het technisch lezen. In dit onderzoek is gekeken welke factoren invloed kunnen hebben op het technisch lezen. De factoren die bij dit onderzoek naar voren zijn gekomen: de differentiatie, effectieve instructie en de motivatie. Omdat op de stageschool een groot gebrek is aan leesmotivatie is er voor gekozen om deze te vergroten aan de hand van de RALFI methode. De innovatieve oplossing die hiervoor is ingezet is het klassikaal gebruik maken van de RALFI methode. Volgens Jongbloed (2009) zorgt deze methode ervoor dat de leerlingen het lezen weer als leuk ervaren. Er was echter nog niet onderzocht of dit ook klassikaal en voor alle leerlingen geldt. Dit is onderzocht in groep 8 van de J.J. Anspach school. De groep is in tweeën gesplitst, zodat er een experimentele groep (N=14) en een controlegroep (N=15) was. Om antwoord te krijgen op de onderzoeksvraag is er een voor- en nameting gehouden en zijn er twee enquêtes afgenomen bij de leerlingen. Uit de resultaten is gebleken dat zowel de experimentele- als controle conditie zijn gestegen bij zowel het tijdlezen als het foutloos lezen. De experimentele conditie is vooral gestegen bij het tijdlezen. De controle conditie is vooral gestegen als het gaat om het lezen met minder fouten. De conclusie die kan worden getrokken is dat de innovatieve oplossing effect heeft bij zowel het tijdlezen als het foutloos lezen. Ook is er bekeken of de sterke of de zwakke leerlingen meer profijt hebben gehad van de RALFI-methode. Hieruit is gebleken dat de zwakke lezers meer effect hebben bij deze methodiek. Zoals ook al eerder uit de theorie is gebleken.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingLeraar Basisonderwijs
AfdelingPABO Academie voor Pedagogisch Onderwijs
PartnersJ.J. Anspach school
Datum2014-05-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk