De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Iedereen is de moeite waard

Onderzoek kernopgave identiteit

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Iedereen is de moeite waard

Onderzoek kernopgave identiteit

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit onderzoeksverslag staat de volgende hoofdvraag centraal:
‘Op welke manier ontwikkelen kinderen hun eigenwaarde, hoe hangt pesten hiermee samen en op welke manier kun je dit als leerkracht beïnvloeden? ‘
Om een antwoord te kunnen geven op deze vraag, is er vanuit verschillende invalshoeken gekeken.
De psychologische invalshoek heeft betrekking tot de ontwikkeling van het zelfvertrouwen.
Feldman (2005) beschrijft gedachtegangen van Erikson en Stevens. Volgens Erikson doorloopt een kind in de basisschooltijd het stadium van vlijt-versus-minderwaardigheid. In deze periode probeert het kind competenties te ontwikkelen waarmee het problemen met ouders, school, leeftijdsgenoten en de wereld om hen heen en het hoofd kan bieden. Volgens Stevens zijn kinderen in staat om in interactie met hun omgeving dat te doen wat nodig is voor hun ontwikkeling. Hij stelt dat kinderen de gelegenheid moeten krijgen om zelf beslissingen te nemen. Hiervoor is een rijke leeromgeving, zelfvertrouwen en vertrouwen van de ander nodig.
De pedagogische deelvraag zoomt in op het beïnvloeden van het zelfvertrouwen. Het zelfvertrouwen van een kind is bijzonder belangrijk voor zijn of haar geluk. Als een kind zich goed voelt over zichzelf zal hij of zij meer van het leven genieten. Zelfvertrouwen verhoogt het plezier van alledaagse gebeurtenissen.
De maatschappelijke deelvraag heeft betrekking tot pestgedrag en de invloed daarvan op kinderen. Zo komen verschillende onderwerpen aan bod waarbij er een verband is tussen de maatschappij en het pesten.
Uiteindelijk is ook gekeken hoe Christenen denken over het omgaan met de medemens. Verschillende Bijbelverhalen beschrijven dat het vertrouwen van Jezus in God onvoorwaardelijk is. Zelf wanneer Jezus gekruisigd werd, vertrouwde hij erop dat God hem bij zal staan.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingPABO Academie voor Pedagogisch Onderwijs
PartnerSt. Annaschool te Zundert
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk