De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Efficiënt meten is weten!

Onderzoek naar de meest efficiënte wijze om de handhygiëne compliance te meten op de afdelingen interne neurologie, kort verblijf en kindergeneeskunde binnen het Jeroen Bosch Ziekenhuis

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Efficiënt meten is weten!

Onderzoek naar de meest efficiënte wijze om de handhygiëne compliance te meten op de afdelingen interne neurologie, kort verblijf en kindergeneeskunde binnen het Jeroen Bosch Ziekenhuis

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Aanleiding: De aanleiding van dit onderzoek is dat vanuit een onderzoek door JCI naar voren is gekomen dat de dataverzameling rondom handhygiëne onvoldoende is. Omdat het observeren van handhygiëne een tijdrovende meting is, is het voor dienst Hygiëne en Infectiepreventie niet haalbaar om de meting ziekenhuis breed uit te voeren. Om deze reden dienen de afdelingen zelf de handhygiëne compliance te gaan meten. Het onderzoek beantwoordt de vraag: “Wat is de meest geschikte manier van observeren en het meest geschikte moment op de dag waarop het door de afdeling Hygiëne en Infectiepreventie opgestelde observatieformulier die de handhygiëne compliance van de verpleegkundigen en artsen meet toe te passen op de afdelingen Neurologie, Kort verblijf en de Kinderafdeling binnen het Jeroen Bosch Ziekenhuis?” Methode: Het onderzoek betreft zowel een kwalitatief als kwantitatief design. De gegevens zijn verzameld aan de hand van interviews en observaties. Er zijn acht verpleegkundigen geïnterviewd die deelnemen aan de werkgroep hygiëne op de afdeling Neurologie, Kort verblijf en de Kinderafdeling. Naast de interviews zijn er 27 observaties uitgevoerd door middel van een aselecte steekproef. Er zijn vier verschillende observatie methode op drie verschillende tijdstippen toegepast. Resultaten: Uit de observaties en de interviews kwam naar voren dat in de ochtend tussen 8.00 en 10.00 uur de meeste handhygiëne momenten moeten worden toegepast door verpleegkundigen. Op de afdeling Kort verblijf moeten de meeste momenten van handhygiëne van artsen tussen 8.00 en 10.00 uur plaatsvinden. Op de afdeling Neurologie en de Kinderafdeling moeten de artsen tussen 10.00 en 12.00 uur de meeste handhygiëne uitvoeren. Door directe observatie wat inhoud dat er geobserveerd wordt door met een collega mee te lopen werden de meeste momenten van handhygiëne gezien.
Discussie: De gebruikte turflijst is zelf ontworpen, wat het onderzoek niet helemaal valide maakt. De turflijst is wel gebaseerd op het observatieformulier van de WHO. De interviewkaart is zelf ontworpen, de vragen zijn gebaseerd op literatuuronderzoek om de betrouwbaarheid en validiteit te vergroten. De interviewkaart en het observatieformulier zijn voorgelegd aan een deskundige op het gebied van infectiepreventie.
Conclusie: De conclusie is dat de handhygiëne van verpleegkundigen op de drie afdelingen het beste geobserveerd kan worden tussen 8.00 en 10.00 uur door middel van mee te lopen met een collega. De handhygiëne compliance van artsen kan op de afdeling Neurologie en Kinderafdeling het beste gemeten worden tussen 10.00 en 12.00 uur. Op de afdeling Neurologie kan dit het beste tussen 8.00 en 10.00 uur.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingVerpleegkunde (HBO-V)
AfdelingAGZ Academie voor Gezondheidszorg
PartnerJeroen Bosch Ziekenhuis, dienst Hygiëne en Infectiepreventie
Datum2016-06-03
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk