De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

'Ontwikkelkansen van extramurale huisvesting voor ouderen'

Rechten: Alle rechten voorbehouden

'Ontwikkelkansen van extramurale huisvesting voor ouderen'

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De huidige demografische en politieke ontwikkelingen zorgen voor een verschuiving in het zorgstelsel. De behoefte om langer thuis te blijven wonen groeit en door de invoering van het scheiden wonen en zorg wordt deze ontwikkeling door de overheid gestimuleerd. Deze trend wordt ook wel extramuralisering genoemd. Extramuraal wonen houdt in dat mensen met een lichte of zware zorgbehoefte buiten een zorginstelling zelfstandig wonen. Het scheiden van wonen en zorg is onderdeel van de hervormingen, welke het kabinet de afgelopen jaren heeft doorgevoerd en heeft betrekking op mensen met een lichte zorgbehoefte. Zodra men lichte zorg nodig heeft, komt men niet meer in aanmerking voor een verblijf in een verpleegtehuis. De zorg dient voortaan bij de mensen thuis georganiseerd te worden in overleg met gemeenten en zorginstellingen. Hierdoor ontstaat er meer maatwerk voor de zorgbehoevende en worden de taken van de overheid gedecentraliseerd naar gemeenten. Ook heeft Nederland te maken met demografische en regionale verschuivingen. Het aantal 65-plussers neemt toe van 2,7 miljoen in 2015 (16% van de bevolking), naar 4,7 miljoen (26% van de bevolking) in 2040. Door de extramuralisering en de toename van het aantal 65-plussers neemt het tekort aan geschikte woningen verder toe indien hier niet tijdig op ingespeeld wordt. Het tekort was anno 2012 al 84.000 eenheden en concentreert zich voornamelijk in de woonvormen ‘Verzorgd wonen’, ‘Wonen met diensten’, en ‘Overige ouderenhuisvesting’.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingAB&I Academie voor Bouw en Infra
Bouwmanagement en Vastgoed-Tilburg
PartnersStam + de Koning Bouw b.v.
Datum2015-05-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk