De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Begeleid werken na transitie AWBZ - WMO

Onderzoek naar de begeleiding bij arbeidsparticipatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Begeleid werken na transitie AWBZ - WMO

Onderzoek naar de begeleiding bij arbeidsparticipatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek heeft plaatsgevonden bij Begeleid Werken Dichterbij Land van Cuijk. Dichterbij is een organisatie die mensen met een verstandelijke beperking ondersteunt. Begeleid Werken is een afdeling van de dagbesteding van Dichterbij. Hierbij werken cliënten op vrijwillige basis in de reguliere arbeidsmarkt en krijgen daarbij ondersteuning vanuit de coaches Begeleid Werken. De doelgroep waar Begeleid Werken mee werkt zijn cliënten met een lichte tot matige verstandelijke beperking, die worden gezien als volledig arbeidsongeschikt.

De aanleiding van het onderzoek is de overheveling van de extramurale tak van de AWBZ naar de WMO, waardoor onder andere Begeleid Werken onder de verantwoordelijkheid van de gemeente gaat vallen. Dit brengt een aantal veranderingen met zich mee, waardoor de vraag gesteld werd welke veranderingen dit precies zijn en hoe de begeleiding van de cliënten in het participatieproces dan nog gewaarborgd kan blijven. Tevens speelt de Participatiewet een rol, die beoogt dat iedereen die kan werken ook moet gaan werken waardoor cliënten opnieuw geïndiceerd gaan worden om te beoordelen of men recht heeft op dagbesteding of moet gaan werken. Het doel hiervan is dat cliënten doorstromen naar betaald werk zodat er bespaard kan worden op begeleidingskosten. Bij Dichterbij kunnen cliënten doorstromen op verschillende manieren zoals via een Sociale Werkplek of via Sterk voor Werk. Echter is op dit moment weinig tot geen doorstroom bekend bij Begeleid Werken Dichterbij Land van Cuijk, dit heeft met meerdere factoren te maken welke zijn onderzocht bij deelvraag 2.

Het doel van het onderzoek is het helder krijgen hoe cliënten in betaalde of onbetaalde banen geïntegreerd in de samenleving de noodzakelijke begeleiding op de werkvloer kunnen behouden, ondanks de bezuinigingen die gepaard gaan met ontwikkelingen rondom de WMO. Tevens is het doel te weten komen hoe Dichterbij Land van Cuijk cliënten in dit proces kan ondersteunen, zodat zij zich kunnen blijven ontwikkelen om te kunnen participeren in de samenleving zodat zij geaccepteerd worden en daardoor meer zelfvertrouwen krijgen.

In het theoretisch kader van dit onderzoek is middels literatuurstudie onderzocht hoe het participatieproces van cliënten op dit moment wordt begeleid en wat de knelpunten zijn in dit proces. Verder is onderzocht wat de veranderingen zijn in de WMO en dus de begeleiding van cliënten en hoe andere organisaties daarop inspelen. In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van interviews voor kwalitatieve dataverzameling. De onderzoekspopulatie zijn een drietal cliënten en hun verwanten, twee werkgevers van cliënten, twee coaches Begeleid Werken, de beleidsmedewerker Dichterbij Land van Cuijk, de WMO consulente van de gemeente Land van Cuijk en aanspreekpunten van andere organisaties. Uit de resultaten blijkt dat er in het Land van Cuijk nog veel onduidelijkheid is over de komende ontwikkelingen rondom de transities, zowel bij de gemeente als de organisatie Dichterbij met hun werknemers, cliënten en hun verwanten. Wel kan geconcludeerd worden dat voor de meeste cliënten begeleiding noodzakelijk is en blijft en dat deze dus gewaarborgd moet blijven, hier zijn alle partijen het over eens.

In Regio Nijmegen heeft men zich al meer verdiept in deze ontwikkelingen en is men al aan het experimenteren om het nieuwe werken vorm te geven door middel van het regionaal werkbedrijf. In het onderzoek zijn aanbevelingen gedaan voor Dichterbij om eens een kijkje te nemen bij Regio Nijmegen om te zien wat zij doen om zich aan te passen aan de nieuwe regelingen. Verder is contact met de gemeente en samenwerken met andere organisaties van belang om zo effectief mogelijk te kunnen werken. Tevens zijn er aanbevelingen gedaan om effectiever te werken.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening-Den Bosch
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
PartnersDichterbij Land van Cuijk
Datum2014-06-02
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk