De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Jongeren: talent of risico?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Jongeren: talent of risico?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Talentontwikkeling is een van de speerpunten van het Nederlands Jeugdbeleid. In de praktijk zie je een grote verscheidenheid aan programma's met een 'talentgerichte benadering' waarvan we eigenlijk niet goed weten wat ze precies beogen, welke jongeren er door worden bereikt, en wat de werking ervan is. In het onderzoeksproject 'Battle zonder knokken' (Expertise centrum Veiligheid, 2007-2009) onderzocht Expertise centrum Veiligheid de invloed van een talentgerichte aanpak in het werken met risicojongeren. Hiermee worden jongeren tussen de 12 en 23 jaar bedoeld die anti-sociaal, overlast gevend en soms ook delinquent gedrag vertonen, maar ook jongeren die dreigen uit te vallen en voor wie een criminele carrière op de loer ligt. Dit project leidde tot nieuwe onderzoeksvragen en daarom heeft Maike Kooijmans (Expertise centrum Veiligheid) als RAAK PRO een 4 jarig onderzoek gestart naar de werking van talentontwikkeling bij risicojongeren. Wij hebben hierin ons afstudeeronderzoek op gericht wat aansluit bij het eerste jaar van het grote onderzoek. Het doel van ons onderzoek is antwoord geven op de volgende onderzoeksvraag:

'Wat is de betekenis)* die risicojongeren toekennen aan talentprojecten in het jongerenwerk die naast Talent Focus Practice ook als Desistance Focused Practice zijn ontwikkeld, en in welke mate wordt hun motivatie voor talentontwikkeling en desistance daardoor beïnvloed? Welke aanbevelingen vloeien daaruit voort aan de Brabantse Onderzoekwerkplaats RAAK PRO, voor het onderzoek: 'Talentontwikkeling bij risicojongeren?'

*Betekenis: hiermee wordt bedoeld: intenties, waarden, wensen, opvattingen, verwachtingen, bedoelingen, belangen, ambities en beweegredenen.

Door middel van halfgestructureerde diepte interviews met een topic lijst is de betekenis die risicojongeren toekennen aan Brabantse talentprojecten in het jongerenwerk in kaart gebracht. We hebben tien jongeren die een representatief deel zijn van de doelgroep en vijf jongerenwerkers ondervraagd. Daaruit hebben we een aantal conclusies kunnen trekken, waarmee we een antwoord hebben gegeven op de hoofdvraag en deelvragen van ons onderzoek. De conclusies hebben we getrokken uit de volgende thema's: rolmodelwerking, respect, dromen, motivatie, succeservaring, maatschappij, relaties in verhouding tot talentontwikkeling, vrije tijd, criminaliteit, desistance en talent. Dit zijn onderwerpen waar de jongeren veel over hebben gezegd. De aanbevelingen die daaruit voortkomen, die gericht zijn aan de Brabantse Onderzoekswerkplaats vormen een advies voor de praktijk. Daarnaast zijn er ook aanbevelingen die inhoudelijk alleen op de voortgang van het onderzoek zijn gericht. Voor een overzicht van de aanbevelingen zie het adviesrapport.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
PartnersExpertise centrum Veiligheid
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk