De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Voortijdig schoolverlaten binnen het voortgezet onderwijs in de regio Breda en de rol die Playing for Success kan spelen in het voorkomen hiervan

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Voortijdig schoolverlaten binnen het voortgezet onderwijs in de regio Breda en de rol die Playing for Success kan spelen in het voorkomen hiervan

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De laatste jaren krijgt het voortgezet onderwijs in Nederland in steeds hogere mate te maken met voortijdig schoolverlaten. Playing for Success Breda krijgt deze jongeren vaak pas in beeld wanneer zij op de Entreeopleiding van het MBO zitten en dus al zijn uitgevallen. Om te kijken of zij ook een bijdrage kunnen leveren aan het voorkomen van deze schooluitval in het VO, is onderzocht wat voortijdig schoolverlaten nu eigenlijk is, wat er in de regio Breda al gedaan wordt om dit te voorkomen, welke behoeften er nog bestaan op dit gebied en of professionals een rol zien voor Playing for Success Breda om in deze behoeften te voorzien.

Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van literatuuronderzoek, interviews onder betrokken professionals van o.a. Playing for Success, verschillende VO-scholen in de regio Breda, het Regionaal Bureau Leerplicht en de Entreeopleiding van het Kellebeek College in Breda en enquêtes onder verschillende initiatieven in de regio Breda en andere Betaald Voetbal Organisaties in Nederland.

Uit de resultaten blijkt dat, ondanks dat er verschillende initiatieven aanwezig zijn in de regio Breda en de scholen zelf ook een aantal vormen van begeleiding aanbieden, er toch nog een aantal duidelijke behoeften bestaan om voortijdig schoolverlaten te voorkomen.
De belangrijkste behoefte is de behoefte aan een plaats waar voldoende tijd is om met risicoleerlingen in gesprek te gaan en te kijken naar wat zij nu eigenlijk willen en nodig hebben, kortere wachtlijsten bij hulp- en begeleidingstrajecten en een betere samenwerking tussen de scholen onderling, met name wat betreft het overplaatsen van leerlingen.
Vrijwel alle respondenten van het onderzoek zien een bepaalde rol voor Playing for Success in het voorkomen van voortijdig schoolverlaten binnen het voortgezet onderwijs. Kern van deze rol is het doen van een aanbod gericht op de risicofactoren van voortijdig schoolverlaten, het laten opdoen van succeservaringen en het nemen van de tijd om eens goed met deze leerlingen in gesprek te gaan over wat zij nu eigenlijk willen en nodig hebben. Het is hierbij zinvol om gebruik te maken van de ervaringen van andere initiatieven die in dit onderzoek beschreven staan.

Naast de rol die professionals zien voor Playing for Success om bij te dragen aan het voorkomen van deze schooluitval in het voortgezet onderwijs, zijn ook andere belangrijke signalen naar boven gekomen. Het blijkt dat voor scholen niet altijd duidelijk is welk arrangement van Playing for Success wanneer van start zal gaan, wat het lastig maakt om leerlingen te selecteren en aan te melden.
Naast signalen over Playing for Success zijn tevens enkele signalen naar boven gekomen die ROC breed spelen. Het gaat hier om de samenwerking van de VO-scholen onderling wat betreft het overplaatsen van leerlingen en om de aansluiting bij de behoeften van leerlingen die het risico lopen om voortijdig de school te verlaten. Eventueel vervolgonderzoek zou zich op deze signalen kunnen richten.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening-Breda
AfdelingASB Academie voor Sociale Studies Breda
PartnersROC West Brabant
Datum2016-06-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk