De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De schaduwcliënt

Het Ontmoetingscentrum Dordrecht

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De schaduwcliënt

Het Ontmoetingscentrum Dordrecht

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Samenvatting

Volgens dementiemonitor Mantelzorg voelen 150.000 mantelzorgers zich overbelast. Door de invoering van de WMO hebben de gemeenten de taak om ondersteuning te bieden en overbelasting tegen te gaan (Alzheimer Nederland, 2016). Deze taak ligt bij de organisaties en instellingen. Het Ontmoetingscentrum te Dordrecht is een organisatie voor mensen met dementie én hun mantelzorgers en moet door de invoering van de WMO voor maatwerk voor de mantelzorger zorgen. Er zal gekeken moeten worden naar wat voor ondersteuning de mantelzorger nodig heeft (Expertisecentrum mantelzorg, 2014).

Dit gaan zij doen door het stellen van psychosociale anamnese. Psychosociale anamnese brengt de sociaal- emotionele welzijn en (over)belasting van de mantelzorger in kaart. Zo wordt de situatie van de mantelzorger in beeld gebracht en komen er hulpvragen boven water. Het huidige format om psychosociaal anamnese te stellen, is echter niet toepasbaar en er zal een nieuw meetinstrument moeten komen.

De volgende onderzoeksvraag is hierbij opgesteld:

Welk meetinstrument om een psychosociale anamnese bij mantelzorgers te stellen is het beste toepasbaar voor het Ontmoetingscentrum?

Om op deze vraag antwoord te geven, is literatuurstudie verricht. Draagkracht en draaglast, coping, subjectieve en objectieve belasting zijn begrippen die de belasting van mantelzorgers monitoren (Duzijn et al., 2000). Daarnaast is er praktijkonderzoek gedaan. Mantelzorgers geven aan dat de mantelzorger op de domeinen woon-en leefomstandigheden, werk, sociale zelfredzaamheid, vrije tijd, mentale en fysieke welzijn moet bevragen om een duidelijk beeld van de situatie van de mantelzorger te krijgen. Begeleiders vinden het belangrijk dat er open vragen en subjectieve belasting in de vragenlijst naar voren komt. Daarnaast willen zij dat de vragenlijst makkelijk in gebruik is en dat het niet veel tijd inneemt.

Er zijn zeven wetenschappelijke vragenlijsten; BES, CSI, EDIZ, mantelscan, SCQ, inventarisatielijst mantelzorg en CRA (Expertisecentrum Mantelzorg, 2015). De vragenlijsten zijn op basis van literatuur en de wensen en behoeftes van de mantelzorgers en begeleiders beoordeeld.

De aanbevolen vragenlijst is de ‘Inventarisatielijst voor mantelzorgers’. Deze vragenlijst omvat de bovengenoemde domeinen en meet de subjectieve belasting. Bij de vragenlijst zit een handleiding voor de professionals. Een nadeel is dat deze vragenlijst ook gesloten vragen bevat. De vragenlijst is vooral gericht op draaglast. In het innovatieplan zullen er tips rondom motiverende gespreksvoering geven worden. Dit omdat motiverende gespreksvoering op draagkracht in plaats van draaglast is gericht.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening-Breda
AfdelingASB Academie voor Sociale Studies Breda
PartnersOntmoetingscentrum te Dordrecht, Miranda Mol
Datum2016-06-07
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk