De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Waar ligt de grens?!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Waar ligt de grens?!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit project is opgestart naar aanleiding van signalen die werden opgepakt door de medewerkers van Hoeve de Kaolder. De medewerkers van Hoeve de Kaolder merken dat er steeds meer kinderen komen die agressie vertonen. Het is dus niet meer agressie, maar meer kinderen met agressie.
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de kleinschalige zorgaanbieder Hoeve de Kaolder. Hoeve de Kaolder biedt begeleiding aan kinderen/jongeren binnen de leeftijd van 5 t/m 21 jaar. Deze kinderen/jongeren hebben een hulpvraag op het gebied van autisme, ADHD en andere aanverwante stoornissen. Hoeve de Kaolder biedt voor deze doelgroep dagbesteding, logeeropvang, sport en spel, thuis- en huiswerkbegeleiding. Middels autismetraining DRIVE bieden zij aansluitende trainingen en workshops.

De oorzaak van meer kinderen met agressie leggen zij bij de hogere eisen om in aanmerking te komen voor PGB. Na de aanscherping van de herindicatie krijgt de helft van de kinderen met ADHD en/of een autismespectrumstoornis geen budget meer voor weekend- en vakantieopvang. Alleen voor kinderen die permanent toezicht nodig hebben of waar ontlasting voor de mantelzorger nodig is, komen nog in aanmerking voor vergoeding van kortdurend verblijf. Zo wordt dat ook op Hoeve de Kaolder gesignaleerd. De kinderen die hier verblijven komen met een indicatie voor een zwaardere stoornis waarmee meestal agressie gepaard gaat. Op dit moment is er binnen Hoeve de Kaolder geen beleid omtrent aanpak van agressie en zijn er geen vaststaande regels. Hierdoor hanteert iedere medewerker zijn eigen aanpak.

Vanuit de aanleiding is de volgende probleemstelling voor dit onderzoek opgesteld:
Welke knelpunten ervaren medewerkers van Hoeve de Kaolder op het gebied van agressie tussen de kinderen en de medewerkers en hoe kunnen deze knelpunten verholpen worden?

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
PartnersHoeve de Kaolder
Datum2012-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk