De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Gewoon, altijd zorgen

Onderzoek naar de behoeften van mantelzorgers die zorgen voor iemand met een verstandelijke beperking en psychische stoornis

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Gewoon, altijd zorgen

Onderzoek naar de behoeften van mantelzorgers die zorgen voor iemand met een verstandelijke beperking en psychische stoornis

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het onderzoek naar de behoeften van mantelzorgers van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychische stoornis is uitgevoerd voor de organisatie Hulp en Ondersteuning op Maat (HOOM). De uitkomsten van het onderzoek zullen zowel voor HOOM als andere organisaties gebruikt kunnen worden om de diensten beter aan de te laten sluiten bij de mantelzorgers van deze groepen. Gezien de actuele ontwikkeling neemt de druk op mantelzorg toe en is het dus van belang te signaleren of deze doelgroep niet overbelast raakt. De probleemstelling die centraal staat binnen dit onderzoek is: "Aan welke diensten hebben mantelzorgers van mensen met een verstandelijke beperking of mensen met een psychische stoornis in de gemeente Oosterhout behoefte, waardoor zij langer (kwantitatief) en/of beter (kwalitatief) voor hun naasten kunnen zorgen?"
Voor het beantwoorden van deze deelvraag zijn zowel enquêtes als interviews gebruikt. Tijdens de dataverzameling is gebleken dat de mantelzorgers van deze groepen moeilijk te bereiken zijn. Uit de resultaten is gebleken dat de doelgroepen van elkaar verschillen en andere behoeften hebben.
Mantelzorgers die zorgen voor iemand met een verstandelijke beperking zijn in de meeste gevallen ouder. Ze doen dit meestal vanuit vanzelfsprekendheid. Deze mantelzorgers zorgen vrijwel hun hele leven, daarom wordt er gesproken van verlengd ouderschap. Een positieve ervaring is dat een kind met een verstandelijke beperking een rijkdom is. Negatieve ervaringen zijn onder andere gebrekkige acceptatie van de maatschappij en een rouwproces . Mantelzorgers zoeken ondersteuning net na de geboorte van hun kind, rond de puberteit en rond de leeftijd van 20 jaar. De mantelzorgers zijn tevreden over lotgenotencontact. Het geloof, huwelijk en een hobby zijn andere krachtbronnen. De mantelzorgers van deze groep organiseren de zorg vaak zelf. Internet is een manier om deze doelgroep te bereiken en de professional dient vooral deskundig en betrokken te zijn. Mantelzorgers missen vooral dingen in het speciaal onderwijs en vrijetijdsvoorzieningen voor de zorgvrager. Daarnaast missen sommige van hen de informatie.
Mantelzorgers die zorgen voor iemand met een psychische stoornis zijn in de meeste gevallen ouder of partner. Ook zij zorgen voor de zorgvrager, omdat het vanzelfsprekend en ongemerkt gaat. Een positieve ervaring is een andere kijk op de stoornissen. Bij deze mantelzorgers zijn er vooral ook negatieve ervaringen zoals het rouwproces dat ze moeten doorstaan, maar ook het grenzen stellen. De mantelzorgers kunnen zich geheel in beslag genomen voelen. Ze zoeken ondersteuning aan de start van de stoornis. De mantelzorgers zijn tevreden over lotgenotencontact en informatiebijeenkomsten. Daarnaast halen zij kracht uit het geloof en de levensovertuiging. Ook deze mantelzorgers organiseren de zorg veelal zelf. Ze kunnen het best benaderd worden door professionals die deskundig zijn en aandacht hebben voor de mantelzorger. Deze mantelzorgers ervaren gebrekkige informatie en ervaren soms onvoldoende aansluiting bij een lotgenotencontact.
De eerste conclusie die kan worden getrokken voor de mantelzorgers die zorgen voor iemand met een verstandelijke beperking is dat zij behoefte hebben aan een voorziening die met hen meedenkt en meekijkt naar mogelijkheden. Naast een voorziening die meedenkt in mogelijkheden en kennis heeft van regelingen, geven mantelzorgers van mensen met een verstandelijke beperking aan dat zij graag 1 persoon hebben die bepaalde zorgtaken overneemt. Daarnaast hebben zij er behoefte aan dat de zorgvrager zo gewoon mogelijk wordt behandeld door de maatschappij en dat zij dezelfde mogelijkheden krijgen als ieder ander. De laatste conclusie die uit de resultaten is voortgekomen is dat de mantelzorgers die zorgen voor iemand met een verstandelijke beperking behoefte hebben aan lotgenotencontact.
Mantelzorgers van mensen met een psychische stoornis hebben behoefte aan lotgenotencontact en informatiebijeenkomsten. De mantelzorgers van mensen met een psychische stoornis hebben naast het lotgenotencontact behoefte aan tijd voor zichzelf of een steunpunt. Een derde conclusie waardoormantelzorgers van mensen met een psychische stoornis het zorgen beter en langer vol kunnen houden is dat zij een samenwerking aan gaan met de professional van de zorgvrager. Ten slotte hebben de mantelzorgers van mensen met een psychische stoornis net als de mantelzorgers van mensen met een verstandelijke beperking behoefte aan acceptatie vanuit de maatschappij

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
Datum2013-05
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk