De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Taakgerichtheid bij kleuters

Stap voor stap richting een taakgerichte werkhouding

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Taakgerichtheid bij kleuters

Stap voor stap richting een taakgerichte werkhouding

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit onderzoek is nagegaan welke factoren van invloed zijn op het taakgericht werken bij kleuters. Op basisschool * hebben de leerkrachten in groep 1/2 ondervonden dat er een aantal leerlingen zijn die moeite hebben met het geconcentreerd werken aan een taak. De leerkrachten zouden dit graag verbeterd zien. Uit de literatuurstudie is gebleken dat zelfsturing en zelfregulatie belangrijke ingrediënten zijn voor het taakgericht werken. Verder hebben jonge kinderen moeite met het opvolgen van abstracte instructies. Zij hebben behoefte aan structuur en leerstrategieën. Ook zijn zij graag zo zelfstandig mogelijk aan het werk, omdat dat zelfvertrouwen geeft. Aan de hand van deze informatie is er in de innovatieve oplossing voor gekozen om de leerlingen de zelfinstructiemethode van Timmerman aan te bieden. Deze methode wordt ondersteund door pictogrammen en sluit aan bij de ontwikkelingsbehoeften van kleuters.
In deze methode leren de leerlingen allereerst in verschillende leersituaties de basisvaardigheden voor een goede werkhouding. Tot slot krijgen zij in vier stappen, die worden weergegeven door de pictogrammen van Binkie Beer, een leerstrategie aangeboden om te gebruiken tijdens het uitvoeren van een taak. Zo kunnen zij op een gestructureerde manier met een taak aan de slag, waardoor de duur van het taakgericht werken verlengd kan worden. Door een voor- en nameting te doen in een experimentele- en een controlegroep is getest of de innovatieve oplossing ervoor gezorgd heeft, dat de leerlingen een groter percentage van de tijd taakgericht gewerkt hebben. Uit de nameting is gebleken dat de duur van het taakgericht werken, bij de leerlingen in de experimentele groep, gestegen is ten opzichte van de controlegroep. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de innovatieve oplossing effect heeft gehad.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingPABO Academie voor Pedagogisch Onderwijs
Datum2013-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk