De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Werkvoorbereiding nieuwbouw Lindekwartier te Oisterwijk

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Werkvoorbereiding nieuwbouw Lindekwartier te Oisterwijk

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit afstudeerverslag is niet ineens tot stand gekomen. In de loop van het afstudeertraject hebben we dit verslag opgebouwd en aangevuld. Om een beeld te geven van de organisatie van Bouwgroep Moonen hebben we hiervan op de volgende bladzijde een beschrijving gemaakt.

Het afstuderen aan onze opleiding is in te delen in twee periodes. Er heeft namelijk halverwege het afstuderen een tussenpeiling plaatsgevonden. Wij hebben van deze tussenpeiling optimaal gebruik gemaakt door het afstuderen op te splitsen in twee fasen. Vandaar dat het geheel van dit verslag ook uit twee delen bestaat. We noemen dit fase 1 (tot aan de tussenpeiling) en fase 2 na de tussenpeiling).

Fase 1
Ons afstudeerproject betreft het project: Lindekwartier te Oisterwijk. In fase 1 hebben we ten eerste het project algemeen ingeleid. Vervolgens zijn wij de nadruk gaan leggen op de geveldak-, en de afbouwfase. Van deze fasen zijn wij detailplanningen gaan maken op basis van projectrichtgetallen. Dit gaf het kenmerk dat fase 1 door ons is uitgewerkt met een grove opbouw. Door de door ons gemaakte planningen te combineren met detailplanningen van de onderbouwfase en de bovenbouwfase (gemaakt door de uitvoerder) hebben we de bouwtijdplanning gemaakt.
Een leuk detail hierin is dat wij er na onderzoek achter kwamen dat het project zich beter leende voor een andere bouwrouting. Volgens de door ons uitgewerkte definitieve routing zal het project nu uiteindelijk daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden.
De beoordeling van fase 1 heeft reeds bij de tussenpeiling plaatsgevonden. Met de beoordeling hiervan hebben we een ruimvoldoende weten te behalen. We hebben op aanwijzing van de schoolbegeleider het verslag van fase 1 enigszins aangepast. Dit verslag is te vinden na de beschrijving van de bedrijfsorganisatie van Bouwgroep Moonen achter tabblad 1.

Fase 2
In de tweede helft van ons afstuderen zijn wij ten eerste de grove structuur uit de eerste helft gaan verfijnen. We zijn namelijk de dakfase gaan verfijnen op basis van maneenheden. Na het gedetailleerd uitwerken van de benodigde manuren en het maken van een draaiboek hebben we een ploeginzet kunnen bepalen.
Ook hebben we in de tweede helft een stuk van het logistieke gedeelte onderhanden genomen. We zijn per fase gaan bekijken hoe de bouwplaats ingericht moet worden.
Een ander belangrijk deel van de tweede helft hebben wij besteed aan het maken van een programma voor het beheersen van de werkzaamheden in de werkvoorbereiding. In principe was het de bedoeling enkele standaard werkschema's van het bouwbedrijf te gebruiken, maar dit bleek echter te bewerkelijk. Na het uitzoeken van de werkvoorbereidingprocessen hebben we een rekenblad kunnen maken welke door alle werkvoorbereidingafdelingen van het bouwbedrijf gebruikt gaat worden. Het in kaart brengen van voorbereidingsprocessen per bewerking (productiedeel) was daarin zeer leerzaam voor ons. Een leuk aspect over het rekenblad is dat de afdrukpagina's van ons programma gaan gelden als contractstukken naar onderaannemers en leveranciers toe.
Het verslag van de tweede fase vindt u achter tabblad 2.


ORGANISATIE BOUWGROEP MOONEN.

Bouwgroep Moonen is een 'middengroot' bouwbedrijf. Hiermee wordt bedoeld een bouwbedrijf met projecten in de vorm van: - Enkele woningen;
- Seriematige woningbouw;
- Bedrijfsbouw;
- Utiliteitsbouw.
Bouwgroep Moonen weet dit soort projecten op basis van inschrijving maar ook in eigen ontwikkeling tot realisatie te brengen. Zeer grote projecten, zoals Paleiskwartier Den Bosch, worden ook wel in de vorm van een bouwcombinatie gerealiseerd.
Bouwgroep Moonen is voornamelijk in Brabant en omstreken actief.

Afdelingen binnen het bedrijf.
Bouwgroep Moonen bestaat uit twee vestigingen. Te weten Bouwgroep Moonen
Den Bosch en Bouwgroep Moonen Breda. Dit zijn twee geheel gescheiden vestigingen met ieder een eigen organisatie en personeelsbestand. Daar wij bij Bouwgroep Moonen Den Bosch afstuderen blijft Bouwgroep Moonen Breda buiten beschouwing.
Bouwgroep Moonen Den Bosch is onderverdeeld in interne en externe afdelingen.
Interne afdelingen (kantoor): - Planontwikkeling;
- Projectontwikkeling;
- Calculatie;
- Inkoop;
- Administratie;
Externe afdelingen (uitvoering): - Nieuwbouw;
- Renovatie;
- Onderhoud.
Intern zijn er zo'n 30 personen in dienst en extern bedraagt dit zo'n 35 personen.


Project Nieuwbouw Lindekwartier en Swaenhof.

In Oisterwijk is er door de gemeente op bepaalde locaties gelegenheid gegeven voor binnenplanse-ontwikkeling. Eén van deze gebieden is een gebied dat aan de kern van het dorp grenst. In dit gebied is ons afstudeerproject gelegen, het project heet: Lindekwartier.
Het Lindekwartier is een project in opdracht van een projectontwikkelaar.
De projectontwikkelaar 'Rietbergen bouw en vastgoed' heeft opdracht gegeven voor nieuwbouw op een gebied waar voorheen woningen en bebouwing m.b.t. detailhandel stonden. De opdracht betreft ten eerste het slopen van de bebouwing en vervolgens realisatie van een verzamelgebouw met de volgende indeling: - Parkeerkelder;
- Commerciële ruimten (winkels, horeca);
- Bioscoop;
- 37 wooneenheden (appartementen en stadswoningen).
Er is echter geen schriftelijk bestek opgesteld. Wel zijn er bestektekeningen en verkooptekening. Deze tekeningen zijn samen met de werkbegroting de contractstukken. De realisatie is dus eigenlijk een bouwteam principe.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingABCT Academie voor Bouwkunde en Civiele Techniek
PartnersBouwgroep Moonen te 's-Hertogenbosch
Jaar2007
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk