De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het electronisch dossier

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Het electronisch dossier

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Samenvatting

Naar aanleiding van de verschillende boekhoudschandalen die in de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden, heeft het vertrouwen van het maatschappelijk verkeer in accountantsorganisaties een flinke deuk opgelopen. De overheid heeft daarom een orgaan (AFM) in het leven geroepen, dat toezicht gaat houden op het functioneren van accountantsorganisaties. Daarbij heeft de overheid een nieuwe wet gemaakt namelijk de Wta. Accountantsorganisaties die wettelijke controle opdrachten willen uitvoeren dienen zich aan de eisen van deze wet te houden. Wanneer accountantsorganisaties wettelijke controleopdrachten willen uitvoeren dienen ze schriftelijk of elektronisch een vergunning aan te vragen aan de AFM.

Ook AccoN AVM wil een vergunning aanvragen bij de AFM om wettelijke controleopdrachten uit te kunnen voeren. Maar het bestuur van AccoN AVM heeft het vermoeden dat haar organisatie niet volledig voldoet aan de eisen van de Wta. Het bestuur heeft daarom ook het Kenniscentrum Accountancy opdracht gegeven om te onderzoeken in hoeverre de organisatie voldoet aan de Wta. Tevens dient het Kenniscentrum Accountancy tekortkomingen die eventueel bij het onderzoek zijn geconstateerd door te voeren in de organisatie.

Het Kenniscentrum Accountancy van AccoN AVM heeft aan ons gevraagd om een onderzoek te verrichten naar het elektronisch dossier. We moeten onderzoeken in hoeverre het elektronisch dossier voldoet aan de eisen van de Wta en wat er verbeterd moet worden om aan de Wta te voldoen. Verder heeft het Kenniscentrum Accountancy ons gevraagd om verbeterpunten voor het elektronisch dossier aan te merken. Daarnaast heeft men gevraagd om de verbeterpunten te verwezenlijken in het elektronisch dossier. Het doel van ons onderzoek is om ervoor te zorgen dat AccoN AVM over een Wta-proof elektronisch dossier beschikt, zodat zij haar wettelijke controleopdrachten kan blijven uitvoeren.

Bij dit onderzoek kunnen we verschillende vragen stellen. Een aantal van deze vragen zijn als volgt:
- Hoe gaan we onderzoeken?
- Welke literatuur/bronnen hebben we nodig om het onderzoek te verrichten?
- In hoeverre voldoet het elektronisch dossier aan de eisen van de Wta?
- Welke verbeterpunten moeten er in het elektronisch dossier worden aangemerkt en doorgevoerd om aan de Wta te voldoen?
Voorafgaande aan het onderzoek moesten we weten welke literatuur en bronnen we nodig hebben om ons onderzoek uit te voeren. De belangrijkste literatuur en bronnen waren de Wta met de daarbij behorende memorie van toelichting, Bta (besluit toezicht accountantsorganisaties), RAC (Richtlijnen voor de accountantscontrole), publicaties Wta en het Handboek Kwaliteit. In het onderzoek hebben we eerst de eisen van de Wta met betrekking tot dossiervorming in kaart gebracht (Soll-situatie). Daarna hebben we gekeken welke functionaliteiten het elektronisch dossier had (Ist-situatie). Toen we een beeld hadden gevormd van de Soll-situatie en Ist-situatie, hebben we onderzocht aan welke eisen het elektronisch dossier voldeed en niet voldeed. Hierdoor konden we concluderen in hoeverre het elektronisch dossier voldeed aan de eisen van de Wta. De eisen waaraan het elektronisch dossier niet voldeed zijn aangemerkt als verbeterpunten.

In onze afstudeerscriptie hebben we een literatuuronderzoek beschreven. Gezien er weinig literatuur beschikbaar was over de Wta en het elektronisch dossier, hebben we gekozen voor het onderwerp "Leer van de accountantscontrole". In onze opleiding Accountancy zijn we in aanraking gekomen met dit vak. Met het vak leer van accountantscontrole kunnen we een link maken naar onze afstudeeropdracht. Het elektronisch dossier is namelijk opgebouwd naar de fasen van het controleproces. Dit is een onderdeel van het vak "Leer van de accountantscontrole". Ook een onderdeel van dit vak is de wet- en regelgeving van accountants en accountantsorganisaties. Bij het onderzoek van het elektronisch dossier is wet- en regelgeving van essentieel belang. In het literatuuronderzoek hebben we gebruik gemaakt van het boek "Compendium van de accountantscontrole" en het boek "Elementaire theorie accountantscontrole". Conclusie van ons literatuuronderzoek is, dat het boek ''Elementaire theorie accountantscontrole'' beter bruikbaar is bij ons onderzoek dan het boek ''Compendium van de accountantscontrole''. Het boek "Elementaire theorie accountantscontrole" heeft een hoofdstuk gewijd aan kwaliteitsbeheersing. Dit onderwerp is met betrekking tot ons afstudeeronderzoek van essentieel belang. Verder wordt in dit boek de RAC uitgebreid behandeld. In de RAC staan de belangrijke richtlijnen voor het elektronisch dossier. Kortom dit boek is goed bruikbaar bij ons onderzoek.

Om het doel van het onderzoek te bereiken zijn we uitgegaan van de volgende stappen:
- In kaart brengen van de Soll-situatie
- Inventariseren van de Ist-situatie
- Aanmerken van verbeterpunten
- Doorvoeren van verbeterpunten
Bij het doorlopen van deze stappen komen we tot een oplossing voor het probleem van AccoN AVM. Daarmee bereiken we ook de doelstelling voor onze afstudeeropdracht. Verder hebben we bij het uitvoeren van de bovenstaande stappen de vragen beantwoord die we hadden gesteld, voordat we met het onderzoek begonnen. Bij het beschrijven van de methodiek van het onderzoek, hebben we een aantal voorbeelden gegeven. Dit om het beeld van de methodiek te verduidelijken. We hebben in de afstudeerscriptie gekozen om de onderwerpen cliëntacceptatie, opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling en beveiligingsmaatregelen als voorbeeld te gebruiken. Dit zijn namelijk de belangrijkste aandachtsgebieden die in het elektronisch dossier verbeterd moeten worden. Van de voorbeelden hebben we de soll-situatie, ist-situatie en de verbeterpunten beschreven.

Na het onderzoek zijn we tot de conclusie gekomen dat het elektronisch dossier van AccoN AVM niet voldoet aan de eisen van de Wta. In de afstudeerscriptie zal hierop verder worden ingegaan.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingAFM Academie voor Financieel Management
Jaar2006
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk