De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Samen bouwen aan beleid en zorg

Efficiëntie en duidelijkheid in werkprocessen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samen bouwen aan beleid en zorg

Efficiëntie en duidelijkheid in werkprocessen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het afstudeeronderzoek 'Efficiëntie en duidelijkheid in werkprocessen' uitgevoerd bij het Vlaamse departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) geeft antwoord op de vraag of het project Beheersmaatregelen/Procesbeheer bijdraagt om over te schakelen naar een hoger niveau van Beter Bestuurlijk Beleid (BBB).
BBB is een hervormingsproces om tot Good Governance van de Vlaamse overheid te komen. Uitgangspunt hierbij is bepaalde doelstellingen en beleidseffecten te bereiken en te zorgen dat bepaalde prestaties worden geleverd en hiervoor middelen beschikbaar worden gesteld. Hiervoor is een Leidraad opgesteld om in zes niveaus het gewenste doel te bereiken.
Het departement WVG wil nu van niveau 2 naar niveau 3 en heeft hiervoor een Projectgroep ingesteld, die bestaat uit een Stuur- en een werkgroep.

De centrale onderzoeksvraag of het Project procesbeheer bijdraagt om over te schakelen naar een hoger maturiteitsniveau kan in principe positief worden beantwoord.
De meerwaarde zit in het goed in kaart brengen van de (kern)werkprocessen. Er zullen nog wel prioriteiten moeten worden gesteld om de gestelde doelen op tijd te bereiken.
Als deze worden aangepakt zal de effectiviteit en de efficiëntie van het departement, maar ook van het te ontwikkelen beleid toenemen.

Het project is niet de enige wijze waarmee het beoogde doel kan en zal worden bereikt.
De uitkomst van het project zal zorgen dat de departementale werkwijze van voornamelijk ad hoc handelen, wordt omgezet in structurele werkprocessen. Het vormt een belangrijk onderdeel, maar biedt geen antwoord op alle vragen en door te voeren veranderingen.
Aanvullend zal het belang van het project breed moeten worden onderschreven door leidinggevenden en medewerkers en zal door intensieve communicatie duidelijk moeten worden gemaakt hoe de samenhang tussen doelstellingen van het departement en de werkprocessen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Het departement ziet zich geconfronteerd met een behoorlijk complexe opdracht en deze moet worden uitgevoerd met een beperkt aantal medewerkers, weinig middelen en een extern adviesbureau voor deskundige begeleiding.
Het in kaart brengen van de verschillende kern(werk)processen van het departement levert de nodige extra werkdruk bovenop de reguliere dagelijkse taken. Er is gekozen voor een 'al werkende weg' methode, waardoor de effectiviteit en efficiency niet altijd optimaal kan worden gegarandeerd.

Als de Stuur- en werkgroep zich met de conclusie en aanbevelingen kunnen verenigen, zal het project Beheersmaatregelen/procesbeheer bijdragen aan efficiëntie en duidelijkheid in werkprocessen. Het departement WVG kan vervolgens interne controles met vertrouwen tegemoet zien en zo nog beter betrouwbare, efficiënte en effectieve diensten te kunnen leveren in de publieke sector.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingAMB Academie voor Management en Bestuur
PartnersVlaamse overheid, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Datum2009-10
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk