De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Waar liefde de tafel dekt, smaakt het eten het best.

Een onderzoek naar het verband tussen de inzet van visuele hulpmiddelen en de praktische zelfredzaamheid onder leerlingen met een matige verstandelijke beperking op het VSO.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Waar liefde de tafel dekt, smaakt het eten het best.

Een onderzoek naar het verband tussen de inzet van visuele hulpmiddelen en de praktische zelfredzaamheid onder leerlingen met een matige verstandelijke beperking op het VSO.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In de hedendaagse Nederlandse gezondheidszorg staat de zelfredzaamheid hoog in het vaandel (Fassaert et al., 2013). Dit komt door nieuwe wet, WMO 2015 waarbij zelfredzaamheid en meedoen in de samenleving als belangrijkste voorwaarde van de burger wordt gezien (Vos, 2013). Vooral jongvolwassenen met een verstandelijke beperking ontbreekt het volgens Scholten en Schuurman (2003) aan kennis en vaardigheden om een zelfstandig bestaan op te bouwen. Hiervoor zijn onder andere praktische vaardigheden nodig.
In de literatuurstudie is onderzocht welke factoren van invloed kunnen zijn op de praktische zelfredzaamheid. Hieruit is gebleken dat de inzet van visuele hulpmiddelen als organisatorische vaardigheid binnen het klassenmanagement invloed heeft op de praktische zelfredzaamheid (Degrieck 2007, Langermans en Zwart 2008).
Uit de methodiek het Eigen Initiatief Model (Timmer 2000; 2003) is het verkeerslicht ingezet als innovatieve oplossing tijdens een dagelijkse activiteit. Ook zijn er foto’s en een placemat ingezet als visueel hulpmiddel. Als dagelijkse handeling is gekozen voor het onderdeel tafeldekken, omdat dit voor de onderzoeksgroep een groot knelpunt was. Om te toetsen of de hypothese aangenomen of verworpen kon worden, is bij 21 leerlingen van de Liduina VSO een voor- en nameting afgenomen. Zij vormden de onderzoeksgroep. Hiervoor is gebruikt gemaakt van het zelf opgestelde observatieformulier tafel dekken en afruimen. Dit observatieformulier is gebaseerd op de doelen die de Liduina VSO heeft opgesteld voor het vak Algemene Dagelijkse Levensverwachtingen (ADL).

Het experiment heeft laten zien dat de inzet van visuele hulpmiddelen een positief effect lijkt te hebben op de praktische zelfredzaamheid. De resultaten van de experimentele conditie zijn significant gestegen (t= -11.364; df= 10; p= <0.001). Ook de resultaten van de controleconditie zijn significant gestegen (t= -2.302; df= 9; p= 0.047). Bij de experimentele conditie is sprake van een gemiddelde vooruitgang van 21,09091. In de controleconditie is de gemiddelde vooruitgang: 6.7.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingLeraar Basisonderwijs
AfdelingPABO Academie voor Pedagogisch Onderwijs
PartnersDe Liduina VSO
Datum2015-05-11
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk