De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Automatic adjustable cartoner

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Automatic adjustable cartoner

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Ter afsluiting van de studie industriële automatisering te Avans Hogeschool 's Hertogenbosch hebben Maik Vloet en Jeroen Lamers bij Langenpac B.V. te Wijchen een afstudeeropdracht gekregen.
Langenpac heeft als afstudeeropdracht de vraag een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden om de kartonneer machines, welke ze produceren automatisch te verstellen naar een ander formaat doos en hoeveel dit zal gaan kosten. Hierbij wordt in eerste instantie gekeken naar de "Vento" machine, omdat dit het meest verkochte product is. De bevindingen op deze machine kunnen daarna eventueel toegepast worden op andere machines. Langenpac wil door het automatiseren van het verstelproces van doosformaten de omsteltijd reduceren en grotere reproduceerbaarheid behalen. Daarbij is ook de wens gekomen om de machine dusdanig te construeren dat er in de toekomst aan de voorzijde meer ruimte komt en de machine toegankelijker wordt voor operators.
Als eerste is er gestart met het bestuderen van de verschillende verstelmogelijkheden. Aan de hand van deze gegevens is per verstelling bepaald of het nuttig en rendabel is om deze te automatiseren. Vervolgens is er gekeken welke geautomatiseerde oplossingen hiervoor in de plaats kunnen komen, rekeninghoudend met de vooraf vastgestelde eisen en wensen van Langenpac beschreven in het programma van eisen.
Om een kostenindicatie te krijgen zijn met deze concepten leveranciers benaderd die de oplossingen kunnen bieden. Van deze verkregen informatie is er afgewogen welke totaal oplossingen het gunstigst zijn. Hierbij is onder andere rekening gehouden met de huidige relatie met de leverancier en de samenwerking in het verleden. Dit om zo de kosten voor het eigen maken van kennis van de componenten te reduceren. Denk hierbij aan servomotoren met hun programmeersoftware.
Door alle bevinden uit te werken kan geconcludeerd worden dat voor het automatiseren van een standaard kartonneer eenmalig een herontwerp van de machine gemaakt moet worden. De veranderingen die tijdens dit project zijn aangegeven zijn dermate ingrijpend dat hier niet onderuit is te komen. Bij de vraag om een kostenindicatie te geven zullen dan de herontwerp kosten meegenomen moeten worden. Dit zal voor Langenpac een grote investering zijn.
In de nieuwe situatie is er voor gekozen om de kast ten behoeve van de aandrijving te laten vallen. Deze kast beperkt momenteel over de hele zijkant van de machine de toegankelijkheid. Bij het weglaten van deze kast is de machine toegankelijker en kunnen klanten hier meer voordeel mee hebben. Naast de kast van de aandrijving zal ook de hydrauliek ten behoeven van de hoogteverstelling vervallen, welke momenteel veel montage-uren kost.
Daarnaast zijn de kosten van de huidige situatie bekeken en vergeleken met de nieuwe concepten. Hieruit blijkt dat automatiseren van de verstellingen ongeveer tienduizend euro meer gaat kosten dan nu het geval is. Hierbij zijn de totaal kosten voor twee verschillende leveranciers uiteengezet. Elke leverancier met zijn eigen configuratie met daarbij de componenten die dit kunnen bewerkstellen. Echter bij overgaan naar deze nieuwe conceptenontwerpen zijn er meer voordelen te behalen naast de gestelde eisen voor het alleen automatiseren van de verstellingen, denk hierbij aan het weg vallen van de hydrauliek en het toenemen van de toegankelijkheid van de machine.
Uiteindelijk is ook de wens betreft de reproduceerbaarheid met betrekking tot het verstellen vervuld. Door de belangrijkste punten van deze machine te automatiseren is het aantal verstellingen door de operator uit te voeren gereduceerd. Hierdoor zullen minder fouten ontstaan wat resulteert in minder product afkeur en een afnamen van omsteltijd van de machine.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingAI&I Academie voor Industrie en Informatica
PartnersLangenpac B.V.
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk