De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Adviesrapport

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De projectgroep heeft zich van januari 2012 tot en met mei 2013 bezig gehouden met een onderzoek naar de implementatie van familieparticipatie door de hulpverleners van woonbegeleidingsteam B met als communicatiehulpmiddel de Triadekaart.
Eén van de projectgroepsleden heeft in het derde jaar stage gelopen binnen dit team. Dit projectgroepslid heeft tijdens haar stage geconstateerd dat de betrokkenheid van familieleden en naastbetrokkenen in het zorgproces van de cliënt minimaal is en heeft dit besproken met de andere projectgroepleden. Het desbetreffende projectgroepslid heeft dit met een collega besproken en de vraag gesteld of het team hier wat mee zou willen doen. Dit bevestigde de collega en daarmee was een idee voor het onderwerp van ons afstudeerproject geboren. Vervolgens heeft de projectgroep gesprekken gevoerd met Marij de Roos, senior beleidsmedewerker binnen GGz Breburg en coördinator van de werkgroep Familieparticipatie. De Roos heeft ons uiteindelijk toestemming gegeven om met het project met het onderwerp familieparticipatie met als communicatiemiddel de Triadekaart te starten en heeft samen met de projectgroep de centrale vraagstelling geformuleerd.
De centrale vraagstelling luidt als volgt;
Wat hebben hulpverleners die werkzaam zijn binnen woonbegeleidingsteam B van de organisatie GGz Breburg nodig om familieparticipatie, met als communicatiehulpmiddel de Triadekaart, structureel in te voeren in de hulpverlening aan mensen met een chronische psychiatrische aandoening?

De projectgroep is vanuit de centrale vraagstelling deelvragen gaan formuleren.
• Deelvraag 1
Wat komt er kijken bij de familieparticipatie met de Triadekaart als communicatiehulpmiddel?
• Deelvraag 2
Welke eisen worden of zijn gesteld op organisatorisch niveau m.b.t. het invoeren van het communicatiemiddel de Triadekaart?
• Deelvraag 3
In welke mate worden familieparticipatie en de Triadekaart ingezet in het huidige begeleidingsproces binnen woonbegeleidingsteam B?
• Deelvraag 4
Welke ontwikkelingen zijn noodzakelijk om familieparticipatie in het hulpverleningsproces binnen woonbegeleidingsteam B te optimaliseren?
• Deelvraag 5
Wat zijn de behoefte en de benodigdheden van hulpverleners binnen woonbegeleidingsteam B ten aanzien van de familieparticipatie met als communicatiehulpmiddel de Triadekaart?

De projectgroep heeft een uitgebreide literatuurstudie uitgevoerd in de oriënterende fase. De projectgroep heeft de literatuur verzameld, bestudeerd en samengevat. Hierdoor beschikte de projectgroep over voldoende kennis op het gebied van familieparticipatie en de Triadekaart.
De projectgroep overhandigt een adviesrapport aan de hand van het beantwoorden van de centrale vraagstelling en de deelvragen aan de opdrachtgever. De projectgroep heeft als datamethoden verzameling een literatuuronderzoek, een interview en een enquête ingezet.
Het interview is gehouden met Marij de Roos. Twee projectgroepsleden hebben met De Roos een half gestructureerd interview afgenomen. Daarnaast heeft de projectgroep gevraagd aan de hulpverleners van woonbegeleidingsteam B een enquête in te vullen. In het kwalitatief onderzoek staat de beleving centraal. Om de beleving van de hulpverleners te kunnen achterhalen, heeft de projectgroep in de enquête vooral open vragen gesteld, wat kwalitatieve data opleverde die vervolgens op een kwalitatieve wijze zijn geanalyseerd.

Uit de resultaten van het literatuuronderzoek, het interview en de enquête concludeert de projectgroep dat de hulpverleners van woonbegeleidingsteam B handvatten nodig hebben om familieparticipatie met als communicatiehulpmiddel de Triadekaart te kunnen invoeren. De hulpverleners geven aan dat zij meer informatie willen over workshops, werkbegeleiding, cursussen, voorlichting en familiebijeenkomsten.

De projectgroep heeft aan de hand van de behoeftes van de hulpverleners aanbevelingen opgesteld om praktische handvatten aan te bieden om familieparticipatie met als communicatiehulpmiddel de Triadekaart in te kunnen voeren. De projectgroep heeft onder andere psycho-educatie, Familie als bondgenoot, familie ervaringsdeskundigheid uitgewerkt als aanbevelingen die bruikbaar zijn voor de hulpverleners van woonbegeleidingsteam B. Voor de overige aanbevelingen verwijzen wij naar het document 'aanbevelingen'.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASB Academie voor Sociale Studies Breda
PartnersGGz Breburg
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk