De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Theoretische methodische onderbouwing: Invulling multifunctionele ruimte nieuwbouw fase B, Amarant Rijsbergen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Theoretische methodische onderbouwing: Invulling multifunctionele ruimte nieuwbouw fase B, Amarant Rijsbergen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit onderzoek wordt er gekeken naar de dagbesteding voor de doelgroep sterk gedragsgestoord, ernstig verstandelijk gehandicapt (SGEVG) en de inrichting van de multifunctionele ruimte (MFR) voor deze doelgroep binnen Amarant Rijsbergen.

In hoofdstuk 1 wordt de aanleiding van dit onderzoek beschreven. Vanuit Amarant Rijsbergen is de vraag gekomen om onderzoek te doen naar de nieuwe multifunctionele ruimte in de nieuwbouwfase. In deze ruimte gaan de vijf jeugdige SGEVG cliënten van Amarant Rijsbergen een dagbesteding volgen. Vanuit de aanleiding is een probleemanalyse opgesteld. Deze wordt ook beschreven in dit hoofdstuk. In hoofdstuk twee komen de doelstelling, de probleemstelling, de deelvragen en de verantwoording hierover aan bod. Deze worden verantwoord aan de hand van de probleemanalyse. Hoofdstuk drie bevat de afbakening van het onderzoek. Met de afbakening van het onderzoek wordt informatie gegeven over de deel- en onderzoeksvragen. Hoofdstuk vier bevat de onderzoeksvragen per deelvraag met hierbij de methoden en onderzoeksstrategieën, waarna de aanpak onderbouwd wordt. In hoofdstuk 5 staan de resultaten van de deel- en onderzoeksvragen. Aan de hand van de resultaten worden er in hoofdstuk zes per deelvraag conclusies getrokken en worden er aanbevelingen gegeven aan Amarant Rijsbergen. Tevens wordt er in de discussie een kritische beschouwing gegeven van het onderzoeksproces. Als laatste staan in hoofdstuk zeven de literatuurlijst en de bijlage van het gehouden onderzoek.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASB Academie voor Sociale Studies Breda
AfstudeerorganisatieAmarant Rijsbergen
Datum2013-07
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk