De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Studievaardigheden; 21 century skills

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Studievaardigheden; 21 century skills

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek is uitgevoerd in groep 7 op de Petrus en Paulusschool te Breda. De leerkrachten binnen deze school willen het onderwijs laten aansluiten op de veranderende samenleving. Leren in de 21ste eeuw vraagt om de vaardigheden: samenwerken, kritisch denkvermogen, studievaardigheden en probleemoplossingsvaardigheden. Dit onderzoek gaat over studievaardigheden waar onder wordt verstaan het kritisch omgaan met informatie. Uit het literatuuronderzoek blijkt dat het aanleren van studievaardigheden moet worden geïntegreerd binnen het onderwijs. Integratief onderwijs bevordert de ontwikkeling van de hogere denkvaardigheden.
Op basis van het literatuuronderzoek is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd:
Welke factoren zijn van invloed op het vergroten van de studievaardigheden bij leerlingen in de bovenbouw zonder dat het wordt gezien als een apart vak?

Bij de innovatieve oplossing is het aanleren van studievaardigheden gekoppeld aan het vak geschiedenis. De leerlingen hebben gewerkt volgens de stappen van Gruwel-Brand & Wopereis (2010) binnen het vak geschiedenis. Dit stappenplan bestaat uit de volgende stappen:
1. Verduidelijk de opdracht: tijdens deze stap moet je helder krijgen welke informatie je nodig hebt om de opdracht te voltooien.
2. Zoek informatie: je gaat op zoek naar goede bronnen (websites) om je onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden.
3. Selecteer en verwerk informatie: je vindt betrouwbare informatie en bestudeert deze.
4. Presenteer informatie: je maakt het eindproduct.
5. Reguleer en evalueer: je evalueert het proces en het product.
Uit de resultaten is gebleken dat de leerlingen die gewerkt hebben met het stappenplan de studievaardigheden hebben vergroot. De leerlingen scoren echter op de reguliere methodetoets van geschiedenis gemiddeld lager dan de leerlingen die de reguliere lessen hebben gevolgd. Geconcludeerd kan worden dat het aanleren van studievaardigheden geïntegreerd kan worden binnen het basisonderwijs wanneer de stappen van Gruwel-Brand & Wopereis (2010)worden nagevolgd. Echter moet de toetsing aansluiten bij de manier waarop de lesstof is verwerkt.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingPABO Academie voor Pedagogisch Onderwijs
PartnersPetrus en Paulusschool te Breda
Datum2013-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk