De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De invloed van de anti-androgene stoffen ORG X en ORG Y op prostaattumorgroei in een muismodel

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De invloed van de anti-androgene stoffen ORG X en ORG Y op prostaattumorgroei in een muismodel

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Samenvatting
Prostaatkanker is de meest voorkomende kanker bij mannen. De groei van de
meeste prostaattumoren is afhankelijk van testosteron, het belangrijkste
mannelijk androgeen. De cellulaire activiteiten van androgenen worden
gemedieerd door de androgeen receptor (AR). Hormonale therapieën worden
gebruikt om de productie van testosteron stil te zetten of de werking van
testosteron tegen te gaan. Na verloop van tijd ontsnappen sommige cellen aan
hormonale therapieën en vormen nieuwe tumoren, dit wordt
hormoononafhankelijke prostaatkanker (HRPC) genoemd. Hier is nog geen
remedie voor. Om de levensverwachting van patiënten te verlengen is het van
belang dat er alternatieve therapieën komen voor hormoononafhankelijke
prostaattumoren.
Het doel van dit onderzoek is analyseren of de remming van prostaattumorgroei
beter is met ORG X en ORG Y dan met een referentiestof (Bicalutamide). Dit
wordt gedaan met behulp van een xenograft model in de immunodeficiënte muis.
De protaattumorcellen die gebruikt worden zijn LAPC4 cellen, dit zijn
hormoonafhankelijke cellen. De cellen worden subcutaan in de okselstreek
geplaatst. Daarna vindt dagelijks stofdosering plaats. In totaal zijn er zes groepen
bestaande uit acht muizen. Er wordt een placebo groep en een Bicalutamide
groep meegenomen. ORG X en ORG Y worden in drie concentraties gedoseerd.
De tumoren worden wekelijks met een schuifmaat gemeten.
Na acht weken zijn de muizen opgeofferd. Hierbij werd het bloed en de tumoren
verzameld. In het bloed is gekeken naar de LH- en testosteronwaardes. In het
tumorweefsel werd door middel van immunohistochemische kleuringen gekeken
naar apoptose, proliferatie en AR expressie. Hier werd naar gekeken, omdat de
balans tussen celdood en celproliferatie verstoord is.
De remming van de prostaattumorgroei met stof ORG X is alleen bij de hoogste
dosering (40 mg/kg) beter dan met Bicalutamide. Bij de hoogste dosering zijn
veel tumorcellen onderdrukt door de anti-androgene werking van de stof. Dit is te
zien aan de nestjes tumorcellen omringt door matrix, waarvan veel cellen geen
proliferatie tonen. Er zijn een aantal prolifererende cellen die ontsnappen aan de
stofbehandeling en nieuwe tumoren kunnen gaan vormen die
hormoononafhankelijk zijn.
Stof ORG Y is zeer effectief bij het verminderen van de vorming en de groei van
tumoren en daardoor zeer geschikt voor verder onderzoek.
De concentraties 5 mg/kg en 20 mg/kg onderdrukken tumorgroei bijna volledig.
De enkele tumoren die ontstaan zijn, bestaan uit kleine nestjes tumorcellen
omringt door matrix. De cellen hebben een hoge AR expressie en worden sterk
onderdrukt door de stof, omdat in deze cellen is geen proliferatie te zien. Er zijn
enkele cellen die nog wel prolifereren en ontsnapt zijn aan stofbehandeling,
waardoor nieuwe tumoren kunnen ontstaan die hormoononafhankelijk zijn.
Gezien de grote variatie heeft het bepalen van LH- en testosteronwaardes geen
toegevoegde waarde. Deze waardes hebben ook geen invloed op de tumorgroei.
Stofdosering vond een dag na tumorcelinjectie plaats. Hierdoor kan niet goed
gekeken worden naar het effect op tumorontwikkeling. Bij volgend onderzoek zou
stofdosering van ORG X en ORG Y pas plaats moeten vinden vanaf tumordetectie.
Door de subcutane stofdosering kregen muizen olieophoping onder de huid op de
rug. Daarom moet gezocht worden naar een waterige oplossing als vehikel voor
de ORG stoffen.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingATGM Academie voor de technologie van Gezondheid en Milieu
PartnersNV Organon-Oss
Jaar2008
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk