De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Prisma op weg naar de toekomst

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Prisma op weg naar de toekomst

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Deze afstudeeropdracht is ontstaan naar aanleiding de voorgenomen kabinetsmaatregelen uit het regeerakkoord 'Bruggen slaan' zoals besloten op 29 oktober 2012. Hierdoor is er bij Prisma onzekerheid ontstaan omtrent de toekomst. De opdracht dient tevens als afsluitend onderdeel van de studie Accountancy aan Avans Hogeschool te 's-Hertogenbosch.
Naar aanleiding van de onzekerheid die is ontstaan omtrent de toekomst zijn vragen gerezen ten aanzien van de managementinformatie en de huidige organisatiestructuur. Deze vragen hebben geleidt tot de volgende probleemstelling:
Op welke wijze kan gewenste managementinformatie worden aangesloten op de taken en bevoegdheden die het gevolg zijn van de gewijzigde organisatiestructuur en voorgenomen beleidswijzigingen van de overheid?
Om deze probleemstelling te beantwoorden is de doelstelling van het onderzoek vastgesteld met de daarbij behorende onderzoeksvragen. De doelstelling is: Ontwikkel naar aanleiding van de gewijzigde organisatiestructuur en voorgenomen beleidswijzigingen van de overheid een model dat de gewenste managementinformatie aansluit op de verschillende niveaus van de organisatie, zodat de diensten van Prisma zullen verbeteren.
De literatuurstudie zal leiden tot inzicht in de achtergrond van managementinformatie en managementmodellen. Uit interviews en observaties zal de huidige situatie inzake de organisatiestructuur en managementinformatie blijken. Interviews en literatuurstudie zullen leiden tot het bepalen van de gewenste situatie, welke zal leiden tot het geven van conclusies en aanbevelingen. Bij de conclusies en aanbevelingen wordt antwoord gegeven op de probleemstelling. Dit zal leiden tot een aantal aanbevelingen die wij doen inzake het verbeteren van de organisatiestructuur en de managementinformatie.
De resultaten van het onderzoek zijn een analyse van de organisatiestructuur met geconstateerde conflicten en aanbevelingen. Vervolgens is het meest geschikte managementmodel gekozen voor Prisma. Uit de analyse van de huidige situatie zijn knelpunten benoemd. Deze knelpunten waren het uitgangspunt voor de gewenste situatie. Hier is het gebruik van het managementmodel en een dashboard met geschikte kritische succesfactoren en prestatie-indicatoren weergegeven. Het onderzoek naar het meerjarenperspectief heeft geleid tot duidelijk inzicht in het effect van de kabinetsmaatregelen en welke functies en voorwaarden van toepassing zijn op het meerjarenperspectief.
Het beheersbaar maken van Prisma kan worden bereikt door het gebruik van de door ons ontwikkelde dashboards. De managementinformatie zal aansluiten op de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Dit schept duidelijkheid binnen de organisatie en maakt de organisatie toekomstproof.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingAFM Academie voor Financieel Management
PartnersPrisma
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk