De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Tussen Droom & Daad

Een nieuw functie- en beloningsgebouw voor Uitgeverij Malmberg

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Tussen Droom & Daad

Een nieuw functie- en beloningsgebouw voor Uitgeverij Malmberg

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Malmberg heeft besloten tot de invoering van een nieuw functie- en beloningsgebouw. Dit besluit is gebaseerd op een aantal redenen. Doordat functies verschillend worden beschreven is de transparantie van het functiegebouw niet gewaarborgd. Ook is er onbegrip over het feit dat er sprake is van veel individuele beloningsafspraken die afwijken van het huidige beloningsbeleid. Om de toekomstbestendigheid, de transparantie en de uniformiteit te waarborgen, is het duidelijk dat Malmberg toe is aan een vernieuwd functie- en beloningsgebouw. Dit zal in samenwerking met Hay Group worden ontwikkeld.

De centrale vraag met betrekking tot de implementatie van het nieuwe functie- en beloningsgebouw luidt als volgt: "Op welke manier kan het nieuwe functie- en beloningsgebouw van Malmberg succesvol geïmplementeerd worden?"

Het nieuwe functiegebouw zal bij Malmberg bestaan uit vijf functiefamilies; management, uitgeven, marketing en sales, ondersteuning en productie. Daarnaast heeft Malmberg gekozen voor generieke functieprofielen. Deze profielen zijn opgebouwd uit het doel, de contextinformatie, resultaatgebieden, kernactiviteiten, kritische prestatie indicatoren en differentiërende factoren. Om de ontwikkeling en implementatie gestructureerd te laten verlopen heeft Malmberg ervoor gekozen een stuurgroep, projectgroep, werkgroep en klankbordgroep in te stellen.

Het invoeren van een nieuw functie- en beloningsgebouw heeft veel invloed op Malmberg en de medewerkers. Bij het implementeren van een ingrijpend veranderingstraject is het van belang dat de speelruimte wordt bepaald. Het nieuwe functie- en beloningsgebouw zal ontwikkeld worden aan de hand van een viertal opgestelde kaders: een bestuurlijk kader, een wettelijk kader, een sociaal-psychologisch kader en een financieel-economisch kader.

Verandering kan leiden tot weerstand. Om weerstand zoveel mogelijk te ondervangen is een effectief communicatieplan, betrokkenheid en leiderschap van belang. Het succes van de implementatie van het functie- en beloningsgebouw wordt in sterke mate bepaald door de kwaliteit en effectiviteit van communicatie. Gedurende het veranderingstraject zullen binnen Malmberg verschillende communicatiemiddelen worden ingezet om weerstand te ondervangen. Betrokkenheid wordt gerealiseerd door medewerkers in de vorm van workshops een bijdrage te laten leveren aan het ontwikkelen van functieprofielen. Leidinggevenden hebben ook een grote bijdrage aan de realisatie en implementatie van het nieuwe functie- en beloningsgebouw. Zij
moeten medewerkers continu op de hoogte houden van de veranderingen en hen uit kunnen leggen waarop bepaalde keuzes gemaakt zijn. Leidinggevenden hebben dus een grote rol met betrekking tot het creëren van draagvlak.

De leidinggevende maakt op basis van de generieke functieprofielen een keuze voor het functieprofiel c.q. functieniveau waar de medewerker het beste past. Om de juiste keuze te maken, zal de leidinggevende moeten toetsen of de medewerker past op de nieuwe functie. De ontwikkelde indelingsmatrix is de overbrugging van het huidige functieprofiel naar een generiek functieprofiel. Dit verschil kan als volgt gebruikt worden voor de ontwikkeling van de medewerker.

Om het beloningsgebouw op orde te krijgen, wordt door Hay Group een benchmark uitgevoerd.Door de benchmark krijgt Malmberg inzicht in de eigen beloningspositie ten opzichte van de markt. Net als het functiegebouw moet ook het beloningsbeleid transparantie uitstralen. Zeker als het gaat
om beloning moet Malmberg zich kunnen verantwoorden. De auteurs vinden dat Malmberg moet overwegen om de beloningssystematiek te herzien. De manier van belonen sluit volgens de auteurs niet meer aan op de (strategische) doelstellingen van de organisatie en op het nieuwe functiegebouw.

Zodra de ontwikkeling van het nieuwe functie- en beloningsgebouw in samenwerking met Hay Group is afgerond, moet het nieuwe functie- en beloningsgebouw verankerd worden in de organisatie. Om verankering te realiseren zijn er procedures ontwikkeld waarmee Malmberg het nieuwe functie- en beloningsgebouw in de loop der tijd kan actualiseren: de onderhoudsprocedure. Indien medewerkers bezwaar willen maken tegen de indeling, is de bezwaar- en beroepsprocedure van kracht. Mede door een koppeling te maken tussen het nieuwe functie- en beloningsgebouw en het HR-beleid zal het nieuwe gebouw verankerd raken in de organisatie.

Het nieuwe functie- en beloningsgebouw zal binnen het budget van €151.492 moeten worden ontwikkeld en geïmplementeerd.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingAMB Academie voor Management en Bestuur
PartnerUitgeverij Malmberg
Datum2009-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk