De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Leefstijlbegeleiding, een uitdaging voor het maatschappelijk werk

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Leefstijlbegeleiding, een uitdaging voor het maatschappelijk werk

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Binnen de welzijnssector is weinig aandacht voor de, vaak ongezonde, leefstijl van cliënten. Hierover verbaasde de onderzoeker zich, omdat een (on)gezonde leefstijl directe invloed heeft op het psychische en sociale functioneren. Zij vindt dat hier meer aandacht voor moet komen, daarom is zij op zoek gegaan naar een organisatie waar ruimte was om onderzoek te doen naar dit onderwerp. Jan Arends (JA), een welzijnsorganisatie die ondersteuning biedt op het gebied van zelfredzaamheid, deelde dezelfde visie en zag potentie. JA werkt met de doelgroep en het probleem doet zich voor dat cliënten een ongezonde leefstijl hebben. Zij eten ongezond en bewegen minimaal. Het doel van dit onderzoek is om de ongezonde leefstijl van de cliënten tot onderdeel van de begeleiding te maken.
De hoofdvraag van het onderzoek luidt; ‘Hoe kunnen de ambulant begeleiders van JA de ongezonde leefstijl van hun cliënten, in het bijzonder rondom voeding en bewegen, tot onderdeel van de begeleiding maken’?
Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden is een kwalitatieve studie uitgevoerd. Daarvoor is een literatuuronderzoek gedaan en er zijn semigestructureerde interviews afgenomen. Er zijn 4 experts, 11 professionals en 12 cliënten geïnterviewd. Hierdoor is het onderwerp vanuit verschillende invalshoeken belicht. Nadat alle data verzameld was heeft de onderzoeker alle data systematisch geanalyseerd.
Uit de resultaten blijkt dat alle professionals bereid zijn om leefstijlbegeleiding aan te bieden. Daarbij is het belangrijk dat binnen een organisatie draagvlak wordt gecreëerd omtrent het bevorderen van een gezonde leefstijl van cliënten. Verder blijkt uit de resultaten dat professionals specifieke kennis en vaardigheden nodig hebben om leefstijlbegeleiding aan te kunnen bieden. Voor duurzame gedragsverandering blijken de eerste fasen van gedragsverandering belangrijk te zijn. Verder blijkt uit de resultaten dat de acties omtrent het bevorderen van een gezonde leefstijl bij cliënten ondersteund dienen te worden met coaching middels motiverende gespreksvoering. Coaching waarbij niet actief wordt toe geleid naar een leefstijlinterventie blijkt echter niet effectief. Daarnaast blijken interventies op verschillende gebieden tegelijkertijd, zoals voeding en bewegen, het meeste effect te hebben. Bij het gehele proces van leefstijlbegeleiding is het van belang het systeem te betrekken, zo blijkt uit de resultaten.
Geconcludeerd kan worden dat de ambulant begeleiders bij JA de ongezonde leefstijl tot onderdeel van de begeleiding kunnen maken. Daarvoor dienen zij te worden bijgeschoold en er dienen activiteiten op dit gebied te worden ontwikkeld waar zij cliënten naar kunnen toe-leiden. Ook dienen zij het netwerk van cliënten meer te betrekken bij dit proces.
Om de conclusie te kunnen generaliseren zal een grootschalig onderzoek gedaan moeten worden waar ook het managementteam van JA en de gemeente bij betrokken zijn. Als laatste is een innovatie uitgewerkt. Dit is een aanpassing in de huidige methodiek. Daarnaast worden professionals middels workshops bijgeschoold. De innovatie draagt eraan bij dat het bevorderen van een gezonde leefstijl van cliënten tot onderdeel is gemaakt van de begeleiding.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASB Academie voor Sociale Studies Breda
PartnerJan Arends
Datum2016-06-02
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk