De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een raamwerk voor de ontwikkeling van zorgvastgoed

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Een raamwerk voor de ontwikkeling van zorgvastgoed

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De sterke vergrijzing is inmiddels toegenomen tot een grijze druk * van 28%. Er wordt verwacht dat het aantal m² zorgvastgoed met 1,4 miljoen m² per jaar stijgt, dit betekent dat er in 2030 80 miljoen m² zorgvastgoed ontwikkeld is in Nederland. Deze demografische verandering is een oorzaak van de toenemende vraag naar zorgvastgoed, een andere oorzaak zijn de politieke veranderingen. De veranderende huisvesting voor ouderen met een lichte langdurige zorgvraag, namelijk: de extramuralisering van zzp (zorgzwaartepakket) indicatie 1 t/m 4. Door middel van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) die een indicatie toewijst en de zorg mogelijk maakt door de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) die altijd ‘alles voorzienend’ is geweest. Deze bevoegdheid gaat in de toekomst naar de gemeente via de Wmo, dit zou meer zorg op maat moeten betekenen.
Maar het scheiden van wonen en zorg wordt een feit, senioren gaan hun ‘woon-zorg consumptie’ voelen in de portemonnee en naar hoogte van het inkomen dient er een eigen bijdrage te worden betaald. Door de extramuralisering neemt ook het aantal bewoners in verzorging- en verpleeghuizen sterk af. Nederland telt momenteel 1.300 verzorgingshuizen en 340 verpleeghuizen. Met een capaciteit van 100.000 en 65.000 plaatsen. Daarbij komt dat ouderen ook steeds vaker langer zelfstandig thuis willen blijven wonen. Deze bevolking heeft grotere behoefte aan autonomie en eigen regie. Dit heeft ook tot gevolg dat in 10 jaar tijd (2002-2012) het aantal 65-plussers dat verblijft in een verzorgingshuis of verpleeghuis daalde van 138.000 naar 125.000. Tegenwoordig woont meer dan 85% van de 80-plussers zelfstandig. Kortom: door de sterke vergrijzing, het scheiden van wonen en zorg en de extramuralisering ontstaat er vraag naar locaties waar zorgvastgoed kan worden ontwikkelend.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingAB&I Academie voor Bouw en Infra
Bouwmanagement en Vastgoed-Tilburg
PartnerLelieveld Makelaardij
Datum2014-06-12
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk