De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Samen op weg, Samen door = Samen, niet alleen!

Een onderzoek naar de optimalisatiemogelijkheden voor de transfer van een kunstmatig sociaal netwerk naar een natuurlijk sociaal netwerk

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samen op weg, Samen door = Samen, niet alleen!

Een onderzoek naar de optimalisatiemogelijkheden voor de transfer van een kunstmatig sociaal netwerk naar een natuurlijk sociaal netwerk

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek is gericht op de organisatie COSA Nederland, wat staat voor Cirkels voor Ondersteuning, Samenwerking en Aanspreekbaarheid. Deze organisatie zet zich in voor veroordeelde zedendaders (binnen COSA Nederland kernleden genoemd) die een delictvrij leven willen opbouwen. Het kernlid wordt intensief ondersteund bij zijn of haar integratie in de samenleving. Het belangrijkste doel van de organisatie is het voorkomen van nieuwe slachtoffers. Om het kernlid vormt zich daarom een cirkel van drie tot vijf vrijwilligers, die fungeren als ondersteunings- en veiligheidsmechanisme voor zowel het kernlid als de samenleving (Caspers, Hoïng & Alards, 2013).

In opdracht van Herman van Alphen, namens het Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool te ‘s-Hertogenbosch, is dit onderzoek uitgevoerd. De probleemstelling van dit onderzoek luidt als volgt: ‘Hoe kunnen vrijwilligers en cirkelcoördinatoren (middels hun wijze van begeleiden en ondersteunen) een bijdrage leveren aan het optimaliseren van de transfer van de COSA cirkel (kunstmatig sociaal netwerk) naar het eigen sociaal netwerk (natuurlijk netwerk)’. Het doel van het onderzoek is om een methodiek, instrument of tool te ontwikkelen, welke een bijdrage kan leveren aan de optimalisatie van de transfer van de COSA cirkel (kunstmatig sociaal netwerk) naar een eigen sociaal netwerk. Dit is belangrijk om het kernlid te helpen een evenwichtig sociaal netwerk aan te kunnen gaan en te kunnen onderhouden, met als uitgangspunt recidive te voorkomen. Tevens kan een methodiek, instrument of tool als handvat dienen voor de vrijwilligers en de cirkelcoördinatoren om een bijdrage te kunnen leveren aan de optimalisatie van deze transfer.

Er is voor dit onderzoek gebruik gemaakt van halfgestructureerde interviews met negen cirkelcoördinatoren van COSA Nederland, literatuuronderzoek en informatieve- en oriëntatiegesprekken met drie onderzoekers. De halfgestructureerde interviews zijn na afloop allemaal verbatim uitgewerkt, zodat de onderzoekers deze konden coderen. In bijlage 3 t/m 18 staan de bevindingen uit de verbatims schematisch weergegeven middels mindmaps en tabellen, waarin de genoemde aantallen zijn toegevoegd. Dit alles om een zo volledig mogelijk beeld van de transfer en zijn optimalisatiemogelijkheden te krijgen. De optimalisatiemogelijkheden richten zich met name op welke aanpassingen of toevoegingen er kunnen worden gedaan door de vrijwilligers en cirkelcoördinatoren in hun wijze van begeleiden en ondersteunen. Uit het onderzoek blijkt dat er optimalisatie mogelijk is. Uit de resultaten komt naar voren dat op dit moment de verwachtingen tussen het kernlid en de vrijwilliger nog te vaak te ver uiteen liggen. Uit de resultaten blijkt dat het juist erg belangrijk is om deze verwachtingen af te stemmen met elkaar om zo de juiste aansluiting bij het kernlid te kunnen vinden en maatwerk te kunnen leveren. Ieder kernlid is immers een uniek individu en heeft zijn eigen normen, waarden, wensen, behoeften en mogelijkheden. Daarnaast wordt er niet op een eenduidige manier gebruik gemaakt van bepaalde meetinstrumenten en richtlijnen binnen COSA. Dit zegt iets over de mate van uniformiteit binnen de organisatie. Deze uniformiteit is echter wel van groot belang om het werk en het doel van COSA voor ogen, toetsbaar en meetbaar te houden. De onderzoekers hebben geconcludeerd dat gelet op deze resultaten er optimalisatie mogelijk is. De onderzoekers hebben naar aanleiding van het onderzoek en de daaruit voortkomende resultaten een tool ontwikkeld, welke in de toekomst kan fungeren als stappenplan binnen COSA waarin maatwerk, uniformiteit en diverse meetinstrumenten centraal staan.

Tevens worden er nog aanbevelingen gedaan voor eventueel vervolgonderzoek. Een van de aanbevelingen is om meer structureel gebruik te maken van een aantal meetinstrumenten. Deze meetinstrumenten bieden verantwoording en inzicht en kunnen in de ogen van de onderzoekers van functionele waarde zijn voor de transfer van het kernlid van een kunstmatig naar een natuurlijk sociaal netwerk. Tot slot wordt er door de onderzoekers kritisch stilgestaan bij het uitgevoerde onderzoek.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
PartnersCosa
Datum2014-06-02
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk