De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Eindverslag

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Tijdens de onderzoeksperiode is onderzocht op welke wijzen MEER Welzijn Wijchen buurtbewoners van de wijken Diepvoorde en Kraayenberg kan activeren, ondersteunen en faciliteren om meer binding tussen de wijk en de Brede School mogelijk te maken.
Wijkbewoners, waaronder ouders, zijn nauwelijks betrokken bij Brede Scholen. Hierdoor zijn Brede Scholen niet meer dan een samenbundeling van basisonderwijs en kinderopvang. De doelstelling achter de Brede School wordt hierdoor niet behaald. MEER Welzijn wil dat de Brede Scholen meer is dan die samenbundeling. De verbinding met de wijk is fundamenteel om een werkelijke Brede School te zijn. (Schouten, 2012)
Door onderzoeksvragen te formuleren die betrekking hebben op de vormgeving van de Brede School, de verbinding tussen de buurtbewoners en de Brede School tot op heden en de collectieve betrokkenheid van buurtbewoners in Diepvoorde en Kraayenberg, is er door verschillende partijen informatie geleverd over deze vragen. Vragen die hier betrekking op hebben zijn gesteld tijdens interviews met betrokken partijen en enquêtes die zijn afgenomen met buurtbewoners tussen de 25 en 75 jaar in de twee wijken. Door middel van literatuuronderzoek is informatie verworven over de vormgeving van de Brede School op landelijk niveau. Daarnaast is er literatuur geraadpleegd over de manier waarop interviews en enquêtes het best kunnen worden vormgegeven.
Nadat de onderzoeksgegevens zijn geanalyseerd, zijn er conclusies getrokken, waar aanbevelingen uit zijn voort gekomen. Geconcludeerd is dat alvorens de buurtbewoners betrokken kunnen raken bij de Brede School, eerst de samenwerking tussen de betrokken partijen geoptimaliseerd dient te worden. Daarnaast treden de betrokken partijen niet als 'Brede School' naar buiten, waardoor het concept Brede School weinig bekendheid heeft bij buurtbewoners en niet zichtbaar is in de wijk.
In dit onderzoeksverslag worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd, in het bijbehorende adviesrapport zijn de adviezen ter verbetering van de samenwerking binnen het concept Brede School uitgewerkt.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
PartnersMEER welzijn Wijchen
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk