De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Welke factoren hebben invloed op de wachtlijst van pleegkinderen bij Oosterpoort?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Welke factoren hebben invloed op de wachtlijst van pleegkinderen bij Oosterpoort?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoeksrapport bevat een beschrijving van het praktijkgericht onderzoek dat is verricht ten behoeve van Oosterpoort te Oss. De vraag die centraal stond in dit onderzoek was:
‘Welke factoren, op het niveau van de organisatie, de pleeggezinnen en de pleegkinderen, hebben invloed op de wachtlijst van pleegkinderen bij de afdeling pleegzorg van stichting Oosterpoort?’

Door in kaart te brengen welke factoren invloed hebben op de wachtlijst, wil Oosterpoort proberen het matchingsproces te optimaliseren. Op verschillende manieren is informatie verzameld om deze onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden. Zo is er literatuur bestudeerd, is de wachtlijst van pleegkinderen en pleeggezinnen geanalyseerd, hebben 21 pleegzorgbegeleiders een enquête ingevuld en zijn er 16 pleeggezinnen en 5 matchingsfunctionarissen van Oosterpoort geïnterviewd.

Uit de verwerking van de bovenstaande onderzoeksmethoden is gebleken dat de volgende factoren invloed hebben op de wachtlijst van pleegkinderen:
- Op het niveau van de organisatie hebben het gezinsonderzoek en de scholing nauwelijks invloed op het veranderen van het aanbod van pleeggezinnen (wachtend op de eerste plaatsing). Tijdens de scholing van aspirant pleegouders worden er voornamelijk negatieve situaties geschetst, volgens pleeggezinnen zorgt dit er voor dat aspirant pleeggezinnen voortijdig stoppen. Na een voortijdig afgebroken plaatsing zijn er pleeggezinnen die stoppen met pleegzorg. De matchingsavond heeft echter wel een positieve invloed op de wachtlijst voor pleegkinderen, er worden matches gemaakt en pleeggezinnen passen hierdoor soms hun aanbod aan.
- Op het niveau van pleeggezinnen blijkt het gezinsleven van het pleeggezin veel invloed te hebben op het aanbod van pleeggezinnen. Ook het werk en de huisvestiging heeft invloed op hun aanbod. Daarnaast spelen de ervaringen van eerdere plaatsingen mee bij het vervolg aanbod van pleeggezinnen. Wanneer veel pleeggezinnen een breed aanbod hebben, zorgt dit er voor dat meer pleegkinderen geplaatst kunnen worden.
- Wanneer de wachtlijst van pleegkinderen wordt vergeleken met de wachtlijst van pleeggezinnen, blijkt dat er te weinig pleeggezinnen zijn om alle pleegkinderen op te vangen. Ook is gebleken dat er te weinig pleeggezinnen voor kinderen van 13 t/m 16 jaar zijn en er een tekort is aan pleeggezinnen voor langdurende en weekend pleegzorg. Er is wel een balans in het aantal plaatsen voor pleegkinderen die een plek zoeken met een broer of zus en het aantal pleeggezinnen dat dat aanbied.
- Als laatste hebben voortijdig afgebroken plaatsingen invloed op de wachtlijst. Kinderen die dit meemaken komen vaak opnieuw op de wachtlijst en het kan gebeuren dat pleeggezinnen stoppen met pleegzorg na een voortijdig afgebroken plaatsing.

Geconcludeerd kan worden dat veel factoren invloed hebben op de wachtlijst van pleegkinderen. Sommige hebben een positieve invloed, bijvoorbeeld de matchingsavond en andere negatieve invloed, bijvoorbeeld het te kort aan pleeggezinnen.

Het bleek lastig te zijn om (vernieuwende) aanbevelingen te geven, om de wachtlijst van pleegkinderen op een positieve manier te beïnvloeden. Op het gebied van werving en matching wordt namelijk al veel gedaan door Oosterpoort. Desondanks is dit onderzoek een meerwaarde geweest voor Oosterpoort omdat het een bevestiging is dat zij het maximale uit het matchingsproces halen. Hiermee wordt wellicht bewezen dat Oosterpoort efficiënt werkt, hiermee wordt bedoeld dat zij met de minste middelen en inspanningen (Van Dale, 2014) matches maken. In 2015 wordt de jeugdzorg overgedragen naar de gemeenten, zij vinden het belangrijk dat organisaties kunnen aantonen dat zij efficiënt werken. Deze transitie gaat gepaard met bezuinigingen. Voor Oosterpoort is het daarom van belang dat zij kunnen aan tonen dat zij efficiënt werken, omdat de kans dan groter is dat de gemeente met hen wil samenwerken.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
PartnersStichting Oosterpoort
Datum2014-06-02
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk