De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Draagvlak maakt draagkracht

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Draagvlak maakt draagkracht

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Sinds 29 maart 2006 wordt de aanpak van huiselijk geweld in de gemeente 's-Hertogenbosch en de regio door het Steunpunt Huiselijk Geweld Brabant-Noord, met subsidie van de gemeente 's-Hertogenbosch en de gemeenten die bij die regio behoren, verzorgd.

Het Steunpunt Huiselijk Geweld Brabant-Noord heeft de opdracht om vanuit haar secundaire taken een samenwerkingrelatie aan te gaan met (vrijwillige) organisaties en professionals met andere expertises, waardoor er een verbinding ontstaat met de directe leefwereld van de betrokkene(n) van huiselijk geweld, met als doel preventie en het (doen) stoppen van huiselijk geweld.
Dit wordt versterkt door de invoering van de Wet Maatschappelijk Ondersteuning waarin gemeenten moeten voldoen aan het prestatieveld 'aanpak huiselijk geweld'.

Het Steunpunt Huiselijk Geweld Brabant-Noord heeft gesignaleerd dat zij over het algemeen de regionale instellingen binnen de steden wel bereikt, maar een minimale verbinding heeft met de lokale samenwerkingsverbanden in de kleinere gemeenten.
Van daaruit hebben zij de volgende opdracht geformuleerd:

"Op welke manier zal het Steunpunt Huiselijk Geweld Brabant-Noord invulling kunnen geven aan haar secundaire taken in de kleinere lokale gemeenten?"

Vertaald vanuit de secundaire taken heeft het onderzoek zich specifiek gericht op de volgende taken;
• Het vergroten van de bekendheid Steunpunt Huiselijk Geweld Brabant-Noord.
• Voorlichting en PR
• Functioneren als kenniscentrum.
• Bijdragen aan sluitende ketenaanpak.


Dit onderzoek spitst zich toe op:
De stand van zaken omtrent het herkennen en erkennen van de problematiek huiselijk geweld door betrokkene(n).

De manier waarop het Steunpunt Huiselijk Geweld Brabant-Noord een herkenbare en toegankelijke positie kan innemen binnen de kleinere gemeenten.

De realisatie van een sluitende ketenaanpak waarin de betrokkene(n) van huiselijk geweld, in de vorm van (vrijwillige) organisaties en professionals met andere expertises, aangestuurd worden op dialoog en facilitering.

Het beter benutten van de secundaire taken voorlichting en PR en het kenniscentrum, zodat deze zullen bijdragen aan het vergroten van de (naams)bekendheid en bereikbaarheid.
Hieruit voortkomend zijn aanbevelingen geformuleerd voor het Steunpunt Huiselijk Geweld Brabant-Noord om een verantwoorde invulling te kunnen geven aan haar secundaire taken in de kleinere lokale gemeenten.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
PartnerSteunpunt Huiselijk Geweld Brabant-Noord
Jaar2008
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk