De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

"Eisenbeheersing bij gebouwgebonden DBFMO-contract" Verificatie en validatie met het gebruik van Systems Engineering.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

"Eisenbeheersing bij gebouwgebonden DBFMO-contract" Verificatie en validatie met het gebruik van Systems Engineering.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het onderwerp (onderzoek naar eisenbeheersing van een gebouwgebonden PPS project met een DBFMO contract) van mijn onderzoek is voortgekomen uit de problemen waarmee ik in de praktijk in aanraking kwam. Voorafgaand aan mijn afstuderen heb ik mij onder andere beziggehouden met testen van gebouwen aan de Outputspecificaties. Dit is de laatste fase van verificatie en validatie (V&V). Hier bleek dat de V&V in het voortraject niet, of niet goed geregeld was en dus behoorlijk te wensen over liet. Naar aanleiding van die conclusie heb ik de aanpak voor de beheersing van projecteisen in het DBFMO proces onderzocht.
Een goede beheersing van projecteisen bij een DBFMO contract is van groot belang. Dit komt omdat bij DBFMO alle contractuele betalingen en verplichtingen worden geregeld op basis van het eisendocument. De ontwerpkeuzes die het consortium maakt in de ontwerpfases moeten alle eisen ondervangen. Het consortium moet dus een object ontwerpen dat voldoet aan alle prestaties en dit vervolgens realiseren en in stand houden voor de gehele looptijd van het contract. Als een enkele prestatie niet of niet volledig ondervangen is, wordt dit op de contractuele vergoedingen in mindering gebracht tot het moment dat de gewenste prestatie alsnog wordt voorzien. Het is dus van groot belang dat de beheersing van de projecteisen optimaal geregeld is.
Voor het onderzoek heb ik verschillende methoden gebruikt.

Ik heb eerst het gehele DBFMO bouwproces geanalyseerd. Dit heb ik gedaan met de informatie uit de DNR-stb, de NEN2574 en de gewenste leveringsomvang die Ballast Nedam voorschrijft. Met deze analyse heb ik een beeld gekregen welke informatie wanneer voorhanden moet zijn. Hierna kon ik bepalen welke eisen wanneer in het proces relevant zijn en hoe het proces per fase inhoudelijk aangestuurd kon worden.
Na het proces in kaart te hebben gebracht ben ik met behulp van Systems Engineering (SE) zoals dit in de GWW sector gebruikt wordt, en evaluaties van V&V in de bouw aan de slag gegaan. Ik ben gaan onderzoeken hoe een gestructureerde aanpak voor beheersing van projecteisen en V&V bij DBFMO mogelijk is. Voor de beheersing van projecteisen ben ik hulpmiddelen gaan ontwikkelen en af gaan leiden van SE. Na het ontwikkelen van de verschillende hulpmiddelen en procesinhoudelijke analyses, ben ik gestart met het opstellen van de benodigde procedures en instructies. Alle benodigde uitleg, hulpmiddelen en instructies heb ik gebundeld en uitgewerkt in een handboek.
Het handboek geeft een houvast als het gaat om beheersing van projecteisen bij DBFMO. Het zorgt voor een gestructureerde aanpak waarbij gegarandeerd alle OS eisen worden meegenomen. Daarnaast wordt het direct gebruikt om te bewijzen, dat aan alle geldende normen en regelingen wordt voldaan.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingAB&I Academie voor Bouw en Infra
Jaar2011
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk