De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Leg vrijheidsbeperking aan banden

Onderzoeksrapport

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Leg vrijheidsbeperking aan banden

Onderzoeksrapport

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het onderzoek is uitgevoerd binnen Kinderdagcentrum Skippy, een locatie van Reinaerde Kind&Jeugd. Op
Skippy wordt ondersteuning geboden aan kinderen, 0-12 jaar, met een ontwikkelingsachterstand,
verstandelijke of meervoudige beperking. De ondersteuning is erop gericht om de mogelijkheden van het
kind te vergroten of te behouden.
In het onderzoek wordt antwoord gegeven op de volgende probleemstelling:
Op welke manier kunnen de begeleiders van Reinaerde Kind&Jeugd, locatie Kinderdagcentrum Skippy, in
nastreving van de betreffende wetgeving en visie binnen Reinaerde op een zorgvuldige manier de
vrijheidsbeperkende maatregelen toepassen, rapporteren, registreren en monitoren, waarbij het
uitgangspunt is de vrijheidsbeperkende maatregelen te beperken?
In het onderzoek wordt de volgende definitie van vrijheidsbeperkende maatregelen gehanteerd:
alle maatregelen die de cliënt enige tijd in zijn vrijheid beperken. Daarbij wordt geen onderscheid
gemaakt of de maatregelen op vaste momenten worden toegepast of dat ze incidenteel worden
toegepast.
Om antwoord te geven op de probleemstelling zijn data verzameld middels literatuuronderzoek,
observaties en groepsdiscussies. Dit heeft geresulteerd in dit onderzoeksrapport en een beroepsproduct.
Er is een richtlijn opgesteld, voor begeleiders en gedragskundigen, waarin het gebruik van
vrijheidsbeperkende maatregelen staat beschreven. Het doel van deze richtlijn is de begeleiders en
gedragskundigen van Kinderdagcentrum Skippy kaders te geven voor de omgang met
vrijheidsbeperkende maatregelen. Hierbij komen de onderwerpen: toepassing, registratie, rapportage en
monitoren aan bod.
Een belangrijke conclusie is dat begeleiders door onwetendheid over de manier van registratie en
rapportage de vrijheidsbeperkende maatregelen niet zorgvuldig kunnen toepassen en verantwoorden.
Daarnaast hebben de begeleiders weinig tot geen inzicht in wat de beleidsstukken binnen de organisatie,
met betrekking tot vrijheidsbeperkende maatregelen, inhouden. Tevens ervaren de begeleiders te weinig
aandacht van de organisatie met betrekking tot de omgang met vrijheidsbeperking.
Een andere belangrijke conclusie is dat de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen niet compleet
uitgesloten hoeft te worden doordat de kinderen behoefte hebben aan een beschermende structuur en
doordat de opvoeding, die begeleiders deels op zich nemen, niet zonder het stellen van grenzen gaat.
Om het mogelijk te maken dat de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen in de praktijk wordt
verminderd is het belangrijk om alternatieven voor vrijheidsbeperkende maatregelen toe te passen.
Daarom is dit in discussie met medewerkers besproken. Medewerkers noemen als alternatief voor
vrijheidsbeperkende maatregelen: een andere bejegening van de cliënt.
Doormiddel van dit onderzoek heb ik inzichtelijk kunnen maken op welke manier de vrijheidsbeperkende
maatregelen binnen Reinaerde Kind&Jeugd, Kinderdagcentrum Skippy op een zorgvuldige manier kunnen
worden toegepast, gerapporteerd, geregistreerd en gemonitord en via welke alternatieven de
vrijheidsbeperkende maatregelen zoveel mogelijk voorkomen kunnen worden. Voor verdieping nodig ik u
uit dit onderzoeksrapport verder te lezen.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening-Den Bosch
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
PartnersReinaerde
Datum2015-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk