De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Taakstraffen: Dé kans voor Avans?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Taakstraffen: Dé kans voor Avans?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Om een korte blik te kunnen werpen op de vraagstelling van het project, aanpak van het onderzoek, en de conclusies en aanbevelingen die hieruit zijn voortgevloeid, wordt deze samenvatting geschreven.

Vraagstelling:
'Wat zijn de kansen en bedreigingen bij de uitvoering van taakstraffen binnen Avans Hogeschool te 's-Hertogenbosch, zowel voor de taakgestrafte jongeren als voor Avans Hogeschool?'

Aanpak:
Om antwoord te krijgen op de vraagstelling is het onderzoek gestart met het opnemen van contact met de Raad voor de Kinderbescherming te Tilburg. Er zijn interviews afgenomen met de taakstrafcoördinatoren van deze vestiging van de Raad voor de Kinderbescherming. Via de Raad voor de Kinderbescherming is er contact gelegd met een instelling die ervaring heeft met het begeleiden van taakgestrafte jongeren. Ook is er gekozen om een aantal medewerkers en de Raad van Bestuur van Avans Hogeschool te interviewen.
Buiten de interviews is ook de dataverzamelingstechniek literatuuronderzoek ingezet.

Slotconclusie:
Het is voor Avans Hogeschool mogelijk om zich aan te bieden als projectplaats. Om draagvlak te creëren bij de Raad van Bestuur, en ervoor te zorgen dat taakstraffen dé kans voor Avans worden, zullen enkele specifieke eisen gesteld moeten worden aan de Raad voor de Kinderbescherming:
- Afspraken over selectie taakgestrafte jongeren voor Avans Hogeschool.
- Scholing voor de medewerkers van Avans Hogeschool, zodat zij in staat zijn toekomstige projectbegeleiders te worden.
- Afspraken over de begeleiding vanuit de Raad voor de Kinderbescherming voor de projectbegeleiders van Avans Hogeschool en de taakgestrafte jongeren.
- Voorlichting geven aan de medewerkers van Avans Hogeschool over de taakgestrafte jongeren en de begeleiding die zij nodig hebben.

Slotaanbeveling:
Het Lectoraat Jeugd en Veiligheid moet ervoor zorgen dat er een eenduidig standpunt binnen de Raad van Bestuur wordt aangenomen. Dit moet gerealiseerd worden door de specifieke eisen (zie slotconclusie) die de onderzoekers op basis van de genoemde bedreigingen door de Raad van Bestuur opgesteld hebben, voor te leggen aan de Raad voor de Kinderbescherming. Wanneer er een overeenstemming over deze specifieke eisen wordt bereikt kunnen de bedreigingen die door de Raad van Bestuur worden genoemd geminimaliseerd worden.

Alle kansen en bedreigingen overwogen bevelen de onderzoekers aan om wanneer het project goed gekeurd wordt door de Raad van Bestuur, het starten met een pilot waarin één taakgestrafte jongeren werkzaamheden gaat verrichten binnen een dienst waar er sprake is van voldoende draagvlak. Om te toetsen of taakstraffen inderdaad dé kans voor Avans zijn.

Bovenstaande slotconclusie en aanbeveling zijn een verkorte weergave van de beschreven conclusies en aanbevelingen in hoofdstuk 8 'Conclusies' en hoofdstuk 9 'Aanbevelingen'.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
AfstudeerorganisatieExpertisecentrum Veiligheid
Jaar2008
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk