De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

WattMinder

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

TBV Wonen is een woningbouwcorporatie in Tilburg en is bezig met het energetisch verbeteren van
de eigen woningvoorraad. In veel gevallen wordt alleen de schil verbeterd en wordt de woning naar
een energielabel B gebracht. Door deze verbeteringen ontstaan er soms problemen bij het gebruik
van de woning of wordt de verwachte energie besparing niet gehaald. Dit is een tweeledig probleem.
Aan de ene kant worden de nieuwe installaties niet goed gebruikt en aan de andere kant gaan
mensen meer energie gebruiken, omdat zij denken dat ze nu minder hoeven op te letten met hun
stookgedrag. In dit onderzoek wordt gekeken of het mogelijk is bewoners van sociale huurwoningen
minstens 5% op huishoudelijk energie te laten besparen doormiddel van de Instrumentenplanner,
zonder dat er bouwkundige wijzigingen aan de woning nodig zijn.
De Instrumentenplanner is een tool ontwikkeld door RVO. De Instrumentenplanner werkt door het
invullen van twaalf vragen over de bewoners. Door een rekenformule bepaalt het programma dan
welke instrumenten passen bij de bewoner, bijvoorbeeld feedback, infrastructurele maatregelen of
financiële garantstelling. Deze instrumenten moeten voor een gedragsverandering zorgen. In de
literatuur komt naar voren dat niet iedereen op dezelfde manier benaderd moet worden voor de
gewenste gedragsverandering. Om meer kennis te krijgen van het gedrag en de motivatie van
bewoners ten opzichte van energie besparing is er een enquête uitgezet.
Door deze enquête is het mogelijk om de bewoners te leren kennen. Het is niet realistisch om voor
iedereen een andere communicatiestrategie op te zetten. Door de resultaten van de enquête te
vergelijken, zijn er vijf doelgroepen ontstaan waardoor er nog maar vijf communicatiestrategieën nodig
zijn. Naast de communicatiestrategie is de boodschap ook niet voor iedereen hetzelfde. Om de goede
boodschap te bepalen zijn er nog twee doelgroepen geformuleerd. De gedragsdoelgroepen wordt
weer opgesplitst in drie doelgroepen, de motivatie doelgroepen. De motivatie doelgroepen worden
vervolgens weer opgesplitst in apparaten doelgroepen. Deze doelgroepen zijn te maken met dezelfde
enquête als eerder is gebruikt. Deze drie doelgroepen samen heten WattMinder, een tool om energie
te besparen.
Om te controleren of de WattMinder tool heeft gewerkt is er een interventie onderzoek gedaan. Er is
een studie gedaan onder twaalf bewoners van TBV Wonen. Het interventie onderzoek start met een
nulmeting. Tijdens deze nulmeting werden de meterstanden opgenomen, een opname gedaan van de
huishoudelijke apparaten, de proefpersonen hielden een dagboek bij en de temperatuur in de
woonkamer, de lucht rondom de proefpersoon en de huidtemperatuur werden gemeten. Op deze
manier werd duidelijk hoe deze mensen omgaan met de installaties en de apparaten in hun woning.
Deze nulmeting duurde een week. Aansluitend volgde de week van de interventie. Zes van de
deelnemers, de testgroep, kregen persoonlijk advies, een brochure of feedback. De andere zes
deelnemers, de controlegroep, kregen niets. In de derde week van het onderzoek werd de eindmeting
gedaan. In deze week werden veranderingen ten opzichte van de nulmeting tussen de testgroep en
de controlegroep gemeten.
De conclusie is dat de WattMinder tool heeft gewerkt. De echte werking van de tool kon niet
vastgesteld worden vanwege het wisselende weer. Er is wel energie bespaard doormiddel van een
placebo effect. Ook is vast gesteld dat de mannelijke proefpersonen meer gas hebben verbruikt dan
de vrouwen, dit werd veroorzaakt door een lagere polstemperatuur wat van invloed is op het
thermisch comfort. Er is een duidelijk verschil te zien in het energieverbruik van de verschillende
doelgroepen. Er kan geconcludeerd worden dat deze doelgroepen op de goede manier geformuleerd
en ingedeeld zijn. Tot slot is er ook een verband te zien als er gekeken wordt naar de mate van
activiteit tussen de huidtemperatuur en de kamertemperatuur.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingAB&I Academie voor Bouw en Infra
Bouwkunde-Den Bosch
PartnersTBV Wonen
Datum2014-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk